HomeActueelTe grof geschut bij aanpak vermeende kalverfraude

Te grof geschut bij aanpak vermeende kalverfraude

Publicatiedatum: 15 mrt. 2018 | Tijd voor de boer - SGP

Volgens de SGP is er te grof geschut gebruikt bij de aanpak van de vermeende kalverfraude. De partij wil een vergoeding van de kosten die boeren moesten maken voor DNA-analyses om hun onschuld aan te tonen. Daarnaast wil de SGP niet dat boeren worden gekort op toeslagrechten als er geen sprake was van fraude. Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het debat (15 maart 2018).

“De minister zette hoog in. Het bewijs voor mogelijk grootschalige fraude was dat er in 2017 ongebruikelijk veel tweelingen geregistreerd zouden zijn. Wat heet bewijs? In 2016 had 7% van de rundveebedrijven meer dan 10% meerlingkalveren, in 2017 7,9%. Een marginaal verschil. In hoeveel gevallen is inmiddels aangetoond dat meerlingkalveren in de praktijk van een melkleverende ‘vaars’ afkomen?

De minister betreurt de ontstane beeldvorming. Prima. De grote vraag blijft waar de minister zich destijds op baseerde. Waarom is er vooraf geen overleg met CRV en andere sectororganisaties geweest? De problemen bij het melden van doodgeboren kalveren waren niet onbekend. Vergaande maatregelen nemen zonder goed te weten wat er in de praktijk speelt, is heel riskant. De ontstane beeldvorming heeft de sector beschadigd. Wat gaat de minister doen om het beeld in Brussel recht te zetten? Er staat veel op het spel.

Juridische onderbouwing bedrijfs- en dierblokkades

Wat betreft de blokkades zegt de minister: ik kon niet anders vanwege EU-regels. Dat betwijfel ik. Veel blokkades betroffen bedrijven waar problemen waren met doodgeboortemeldingen. De Europese regels laten duidelijk zien dat ze zich richten op levende runderen. Het bestaan van doodgeboortes is vanuit het perspectief van diergezondheid en traceerbaarheid ook niet relevant. Tot 2006 hoefden doodgeboortes hier dan ook niet gemeld te worden. Bij invoering van de meldplicht werd niet voor niets aangegeven dat het een nationale kop op de Europese regels betrof om de kwaliteit van het I&R-systeem te verbeteren. Er is dus geen Europese meldplicht voor doodgeboortes. Het nalaten van een melding kan daarom geen reden zijn voor een bedrijfsblokkade.

De minister zegt dat ze op basis van de melklijst niet anders kon dan veronderstellen dat een geboorte niet was gemeld. Dat is veel te kort door de bocht. Nog los van het feit dat de problemen met doodgeboortemeldingen bekend waren, kon ook sprake zijn van een verkeerd geregistreerd moederdier. Het verkeerd doorgeven van de identificatiecode van het moeder dier betekent nog niet dat er geen geboortemelding is gedaan. Er loopt dan nog geen ongeregistreerd rund rond.

Kortom, de minister heeft grof geschut ingezet, terwijl dat niet nodig was geweest.

Meerlingblokkades

De SGP zet ook vraagtekens bij de meerlingblokkades. In de beschikkingen wordt simpelweg gezegd dat die tweelingkalveren onjuist geregistreerd zijn, omdat het moederdier ontbreekt. Dat klopt niet. Het is de RVO zelf die deze moederdieren uit het systeem heeft gehaald om boeren te dwingen DNA-analyses te doen, omdat de fraudepraktijken het zeer aannemelijk zouden maken dat bij meerlingen een onjuist moederdier was geregistreerd. Van grootschalige meerlingfraude blijkt geen sprake. Zo gaan we in een rechtsstaat niet met ondernemers om. Neemt de minister in ieder geval de kosten van de DNA-analyses voor haar rekening, in die gevallen waar geen sprake bleek te zijn van foute registratie?

Korting toeslagrechten

De minister dreigt met kortingen op toeslagrechten. Dat zint ons niet. Ik vraag de minister bij problemen met de melding van doodgeboortes en bij miscommunicatie tussen managementsystemen geen korting toe te passen.

Overleg met sector

Om de komende tijd misverstanden te voorkomen en het I&R systeem op orde te brengen is van belang dat nauw samengewerkt wordt met betrokken sectororganisaties en experts. Gaat de minister dat doen?”