HomeActueelTijd om aan de slag te gaan met het klimaat

Tijd om aan de slag te gaan met het klimaat

Publicatiedatum: 13 feb. 2019 | Tweede Kamer

"Het wordt tijd om aan de slag te gaan. In plaats van te blijven praten over onhaalbare en peperdure ambities. Al dat praten ondermijnt het draagvlak om gewoon aan de slag te gaan," zo begint SGP-Kamerlid Chris Stoffer bij het overleg over klimaat en energie. Lees hieronder ook het vervolg van zijn bijdrage.

"Dat geldt ook voor het in allerijl sluiten van kolencentrales om maar aan de 25% doelstelling voor 2020 te voldoen, terwijl je op Europees niveau geen extra reductie bereikt. En per saldo vieze energie uit bruinkoolcentrales haalt. Zo moeten we het dus niet doen. Ik zie in de samenleving juist ook positieve energie voor verduurzaming. Díe moeten we benutten.

Ik ben benieuwd hoe de minister de komende periode voor zich ziet.

  • Hoe ziet de minister het traject na de doorrekening voor zich? De besluitvorming en vooral de implementatie.
  • De minister gaf vorige week aan dat mensen nu vooral niets moeten gaan doen. Wanneer dan wel. En wat te denken van die mensen die al aan de slag zijn?
  • Wie betaalt wat? Geen spaargeld, welk geld dan wel?

Energiebesparing
Vorige week was ik op werkbezoek bij Rc panels, een bedrijf dat isolatiepanelen produceert. Ze hebben een productielijn klaar staan voor de bestaande bouw, maar wachten op een tenderregeling voor grootschalige isolatie van huurwoningen. Gaat de minister ervoor zorgen dat deze tenderregeling er nog dit jaar komt? Dat mag niet afhangen van Haags geklets.

Laat burgers en ondernemers besparen. In dit verband snap ik niet dat de lucht/lucht warmtepomp uitgesloten is van ISDE-subsidie. Voor veel huishoudens zijn de zware warmtepompen te hoog gegrepen. Deze zijn makkelijker inpasbaar. Is hier nog een slag te slaan?

Via de klimaatenvelop 2019 is ruim 70 miljoen euro beschikbaar gesteld voor demonstratieprojecten. Ik heb begrepen dat de voorwaarde wordt gesteld dat het geld dit jaar ook uitgegeven moet worden. Dat lijkt me voor ondernemers heel lastig. Demonstratieprojecten regel je niet op een achternamiddag. Graag aanpassing, zodat geen geld op de plank blijft liggen en ondernemers niet de mist in gaan.

Energienet
Hoe meer zonnepanelen en windmolens in het stroomnet, hoe groter de fluctuaties. De SGP maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de toekomstige energievoorziening. Wanneer komt de gevraagde stresstest?

Energieopslag is onontbeerlijk, maar staat nog in de kinderschoenen. De branchevereniging Energy Storage NL heeft onlangs een nieuw actieplan gepresenteerd, met verschillende stappen die gezet moeten worden. Ook door het Rijk. Weg met die dubbele energiebelasting bij energieopslag bijvoorbeeld. Gaat de minister aan de slag met de aanbevelingen?

Het energienet loopt nu al tegen haar grenzen aan, terwijl het percentage duurzame energie nog beperkt is. Een voetbalvereniging kan geen zonnepanelen op haar dak leggen, omdat de kabel het niet toelaat. Dat helpt niet. Probleem is dat de regelgeving reservecapaciteit voor onderhouds- en storingssituaties vergt. Je zou dit ook weg kunnen laten en die zonnepanelen tijdelijk af kunnen schakelen. Pakt de minister dit op?

Verbreding energiemix
De SGP vindt dat we meer moeten doen met andere energiebronnen dan wind en zon. Met het oog op een betrouwbare energievoorziening op langere termijn.

De minister en de heer Nijpels zeggen telkens dat kernenergie buiten beschouwing is gebleven, omdat er simpelweg geen verzoeken zijn gekomen. Ik heb begrepen dat ondernemers toestemming hebben gevraagd voor de bouw van een mini gasgekoelde reactor op basis van thorium. Wat heeft de minister hiermee gedaan? Wanneer gaat het ervan komen?

Aquathermie, de benutting van warmte uit oppervlakte- en afvalwater, biedt ook perspectief. Er is geld voor een programmabureau, maar dat mag niet geïnvesteerd worden in onderzoek en projecten. De SDE-deur is nog niet opengegaan. Zo komen we er niet. Ik vraag de minister hier een mouw aan te passen.

Voor mestvergistingsprojecten komen in de SDE-regeling enkele aanpassingen die niet gunstig uitpakken. Mestvergisting wordt onder allesvergisting geschoven, met lagere subsidiebedragen. 1 kWh uit mestvergisting levert echter niet alleen CO2-reductie op, maar ook minder methaanemissie uit de mest zelf, en is dus meer waard. Bij monovergisting is de toevoeging van een klein beetje coproducten, tot 5%, onmogelijk gemaakt. Dat maakt het wel heel lastig om het vergistingsproces aan te jagen. Graag bijstelling.

We moeten ook verder kijken dan onze neus lang is. Er zijn ideeën voor een grote getijdencentrale voor de kust van de Noordzee (Dynamic Tidel Power). Het kan de helft van de huidige Nederlandse stroomproductie leveren, met veel minder ruimtebeslag dan windmolenparken en een veel stabielere stroomvoorziening. Als je het combineert met een vliegveld in zee en kustbescherming, wordt de kostprijs ook interessant. Staat de minister hier open voor?"