HomeActueelVerantwoordingsdebat

Verantwoordingsdebat

Publicatiedatum: 24 mei 2012 | Tweede Kamer

Waar het in de komende tijd op aan komt is een effectieve mix van bezuinigingen en hervormingen. Niet alleen lastenverzwaringen! De aanbeveling die de Algemene Rekenkamer doet, om steeds goed zichtbaar te maken wat de gevolgen van maatregelen zijn voor bedrijven en burgers, is zeer terecht . Dat geldt natuurlijk ook voor de maatregelen die nu uit de koker van de Kunduz-coalitie komen. Neem bijvoorbeeld het belasten van de reisvergoeding, dat kan zomaar draconische effecten hebben. Duur en onpraktisch, zo tonen experts aan. Die kant moet het dus niet op.

De verdiensten van het kabinet-Rutte/Verhagen zijn wat dat betreft noodgedwongen beperkt gebleven.
Waar het in de komende tijd op aan komt is een effectieve mix van bezuinigingen en hervormingen. Niet alleen lastenverzwaringen! De aanbeveling die de Algemene Rekenkamer doet, om steeds goed zichtbaar te maken wat de gevolgen van maatregelen zijn voor bedrijven en burgers, is zeer terecht . Dat geldt natuurlijk ook voor de maatregelen die nu uit de koker van de Kunduz-coalitie komen. Neem bijvoorbeeld het belasten van de reisvergoeding, dat kan zomaar draconische effecten hebben. Duur en onpraktisch, zo tonen experts aan. Die kant moet het dus niet op.  
Stilstand is vaak achteruitgang. Maar niet altijd! De SGP is positief over een aantal zaken die het kabinet niet heeft gedaan: de koopzondagen niet verruimd, de vrijheid van onderwijs niet ingeperkt, geen wetgeving ingediend om de bescherming van het leven verder aan te tasten, ruimte gelaten voor de gewetenbezwaarde trouwambtenaren. Ik spreek in ieder geval graag de hoop uit dat ook een komende coalitie wijsheid betracht ten aanzien van deze principiële zaken.

VWS
De Algemene rekenkamer maakt in haar rapporten een aantal behartenswaardige, kritische opmerkingen over het ESM-verdrag. Ik laat dit nu liggen, omdat dit deze week aan de orde is geweest, maar het onderstreept wel de zwakke kanten van dit mechanisme, vooral als het gaat om de controle op de uitgaven door dit beoogde fonds. Bezint eer ge begint.

Het meest kritisch is de Algemene Rekenkamer wel over de beheersbaarheid van de zorguitgaven. Het beheersen van de zorguitgaven is een terecht hoofdpunt van dit kabinet. Bij uitstek een thema waar voortdurend de vinger aan de pols moet worden gehouden. Er blijkt over 2011 echter maar liefst 2 miljard meer te zijn uitgegeven dan begroot. Dat is niet voor het eerst en hier wordt natuurlijk al veel langer aan gewerkt. Als ergens een gevoel van urgentie nodig is dan wel hier.
Daarmee is tegelijk een belangrijk politiek thema gegeven. De zorguitgaven mogen niet verder de pan uitrijzen. Een gemakkelijke remedie is er niet.
Er moet ook goed op gelet worden dat de prikkels de goede kant opwerken. Burgers moeten geprikkeld worden zuinig om te gaan met zorg. Zorginstellingen moeten er baat bij hebben om in te spelen op nieuwe kostenbesparende technologie. Huisartsen moeten
Maar het gaat over meer dan technisch-financiele beheersbaarheid! We zullen er ook meer dan nu oog voor moeten hebben dat ook een risicovolle ongezonde levensstijl van jongeren en ouderen nu, de gezondheidskosten van de toekomst uitmaken.
Het is toch triest dat er al zolang in dit huis wordt gesproken over het aanpakken van stunten met drank, en er toch gewoon weer met het EK in zicht wordt gestunt met bier. Je struikelt er weer over in de supermarkten, je krijgt het zo ongeveer kado? Iedereen weet dat dit niet goed is, een leger aan wetenschappers heeft het nog eens fijntjes uit de doeken gedaan. Waarom duurt het zo eindeloos voordat dit nu eens echt wordt aangepakt? 

Veiligheid
Het waarborgen van de veiligheid van haar burgers is een kerntaak van de overheid. Het duo staatssecretaris Teeven en minister Opstelten hebben een reeks aan maatregelen en wetsvoorstellen gepresenteerd.

Tegelijk schrik je van verhalen over criminaliteit waarmee mensen worden geconfronteerd. Soms zijn hele dorpjes, met name in het landelijk gebied, geteisterd door een golf van inbraken.
Veel burgers maken zich terecht grote zorgen over overvallen op ouderen of juweliers. Deze regering heeft grote doelen gesteld. Er zijn ook daadwerkelijk stappen gezet. Toch moeten we ons niet blindstaren op mooie cijfers, terwijl de impact van kleine en grote criminaliteit nog steeds groot is.
Vraag is ook hier steeds: wat merkt de burger ervan? Opvallend is dat het thema veiligheid nog steeds heel veel mensen bezighoudt, en ze dat ook benoemen als een van de belangrijkste problemen. Wat burgers zagen is dat veel politiebureau’s op afstand kwam, dat het even snel aangifte doen vaak niet aan de orde is en dat dat irriatie geeft voor burgers, dat veel politie-agenten vinden dat hun werk onvoldoende gewaardeerd wordt.  

De minister wil het aantal agenten vergroten door het ‘wegnemen van ergerlijke bureaucratie, het slimmer organiseren van het politiewerk en versterking van vakmanschap’. Mooie uitgangspunten, maar wordt er ook daadwerkelijk lering getrokken uit doelen die niet gehaald zijn in de afgelopen tijd?
Wat gaat de regering concreet doen om ervoor te zorgen dat het niet alleen op papier, maar ook in werkelijkheid beter gaat met de door burgers en bedrijven ervaren onveiligheid? Met name vragen wij daarbij de aandacht voor politie op het platteland.

Intussen doet de Rekenkamer een dringend beroep op de minister om te zorgen voor goed toezicht en sturings- en beheersingsmaatregelen. Hoe kan de minister garanderen dat het aantal agenten en de kwaliteit en zichtbaarheid van hun werk volledig gegarandeerd blijft in de nieuwe organisatie en dat door onvoldoende toezicht op het beheer de veiligheid van de samenleving op het spel komt te staan.