HomeActueelVerklaring Hoofdbestuur

Verklaring Hoofdbestuur

Publicatiedatum: 31 mei 2017

 

Verklaring Hoofdbestuur

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de besteding van de onkostenvergoeding van de Europarlementariërs verklaart het Hoofdbestuur van de SGP dat SGP-Europarlementariër B. Belder een accountant heeft die jaarlijks zijn zaken controleert.
Het Hoofdbestuur heeft met Belder in 2004 de afspraak gemaakt dat het accountantsrapport ook naar het partijbestuur gestuurd wordt. Deze afspraak is in de eerste jaren daarna in praktijk gebracht. In latere jaren zijn door het partijbestuur echter geen verslagen meer ontvangen.
Het partijbestuur van de SGP wil op enige termijn weer met Belder aan tafel gaan zitten om te bezien hoe de vroegere afspraak weer gereactiveerd kan worden.

Het Hoofdbestuur benadrukt dat het vooral het EU-parlement zelf is dat zijn zaken op het gebied van onkostenvergoedingen en de verantwoording daarover niet op orde heeft. EU-parlementariërs hebben inzake de verantwoording van hun onkostenvergoedingen een autonome positie. De heer Belder heeft die autonome positie altijd sterk benadrukt.