HomeActueelVerlaag het eigen risico met 100 euro

Verlaag het eigen risico met 100 euro

Publicatiedatum: 12 jun. 2018 | Tweede Kamer

De SGP pleit voor een verlaging van het eigen risico. Het kabinet stelt voor om het eigen risico te bevriezen op 385 euro. Vanavond is er in de Tweede Kamer een debat over dit onderwerp.

De verlaging van het eigen risico moet volgens de SGP betaald worden met geld dat is gereserveerd om te investeren in de kinderopvang. De partij komt daarom vanavond met een amendement op het voorstel van de regering.

SGP-voorman Kees van der Staaij: “Het kabinet is van plan om extra geld te steken in de kinderopvang en daarmee vooral tweeverdieners te bevoordelen. Wij steken dat geld liever in de verlaging van het eigen risico met 100 euro om juist gezinnen met zorgkosten tegemoet te komen en ook eenverdieners te laten profiteren.”

 

Amendement van het lid Van der Staaij - wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021.

  1. In het opschrift wordt “ongewijzigd laten” vervangen door “verlagen”.
  2. In de beweegreden wordt “ongewijzigd te laten” vervangen door “te verlagen”.
  3. In artikel I , onderdeel A, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:
  4. In het eerste lid wordt “€ 385” vervangen door “€ 285”.

Toelichting
Dit amendement regelt een structurele verlaging van het verplicht eigen risico met €100,-. Dekking wordt allereerst gevonden in het geen doorgang laten vinden van plannen voor verdere verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2019 (€248 mln).Kamerstuk 31322-365, Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019). De resterende dekking wordt gevonden in het aftoppen van de kinderopvangtoeslag voor de hoogste inkomens.

In plaats van extra geld te steken in de kinderopvang, en daarmee vooral tweeverdieners te bevoordelen, geeft de indiener er de voorkeur aan om het geld te besteden aan een verlaging van het eigen risico met €100,-. Daarmee worden huishoudens met hoge zorgkosten (bijvoorbeeld met een partner die chronisch ziek is of gehandicapt, mantelzorgers en ouders van kinderen met een beperking) tegemoet gekomen.

Van der Staaij