HomeActueel'Voorzichtig positief' bij debat eindverslag informateur

'Voorzichtig positief' bij debat eindverslag informateur

Publicatiedatum: 12 okt. 2017 | Tweede Kamer

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij tijdens het debat met informateur Zalm over het eindverslag.

Eindelijk! Het is gelukt. Er is een regeerakkoord. Compliment daarvoor aan informateur “de heer Gerrit Zalm” en aan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Bijzondere combinatie
De vier partijen zijn elkaar nou niet bepaald gelijk juichend in de armen gevallen. CU-voorman Segers gaf eerder deze zomer zelfs aan dat er een wondertje nodig was om CU en D66 samen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het is toch gebeurd. Niet omdat er een echt wonder heeft plaatsgevonden en water in wijn is veranderd. Wel doordat alle partijen wat water bij de wijn hebben gedaan, en met wikken en wegen, met geven en nemen eruit zijn gekomen. Eigenlijk mag dat best een wonder heten.

De SGP wil het nieuwe kabinet, zoals u dat van de SGP gewend bent, onafhankelijk en constructief tegemoettreden, een faire kans bieden.

Voorzichtig positief
In het regeerakkoord komen wij heel wat positieve punten tegen, zoals:
Lastenverlichting voor gezinnen. Extra geld voor palliatieve zorg en voor hulp bij onbedoelde zwangerschap. Versterking van de vrijheid van onderwijs. Investeren in veiligheid en een krachtiger defensie, al ius daarvoor echt nog meer nodig.

Natuurlijk zijn er ook minpunten. In de bescherming van kwetsbaar leven missen wij een rem op een doorgeschoten euthanasiepraktijk. Bij de belastingen moet er meer gebeuren om de kloof tussen een- en tweeverdieners echt kleiner te maken. Die hypotheekaflosboete vinden wij buitengewoon ongelukkig.

En dan zijn er ook nog de vraagpunten: hoe zit het met de financiële degelijkheid? Komt het extra geld voor de zorg wel genoeg terecht bij mensen die niet naar een verpkleeghuis gaan, maar thuis zorg nodig hebben?

Op deze en veel andere punten komen wij graag terug bij het debat over de regeringsverklaring.

Vragen aan de informateur
Het debat vandaag voeren we immers niet met het nieuwe kabinet, maar in vak k zit nu de informateur om terug te blikken op het formatieproces. Daarom enkele vragen aan hem:

  1. Van zijn kant is het in deze laatste fase lang stil gebleven. De vorige informateurs traden vaker naar buiten. Het lijkt nogal van de persoon van de informateur af te hangen hoe die informatievoorziening naar buiten wordt ingevuld. Hoe kijkt hij daar tegenaan? Zou het niet goed zijn hierin meer eenheid te krijgen?
  2. Hoe kijkt hij terug op zijn bijzondere briefje aan minister Schippers over het eigen risico? Is hij het met ons eens dat het in zo’n geval staatsrechtelijk de aangewezen weg is dat de onderhandelende partijen dit zelf via het parlement aan de demissionaire regering verzoeken?
  3. De geestverwante meerderheid voor deze vier partijen in het parlement is niet al te groot. Welke kansen ziet de informateur om een bredere basis voor de plannen van het nieuwe kabinet waar te maken?
  4. Bij de wietwet (in onze visie een heel slecht idee) staat in het regeerakkoord een speciale tijdsbepaling: binnen een half jaar een wet. Waarom is dat? Is juist dit punt zo bijzonder urgent?

Het formele doel van het debat van vandaag is om nu de informatiepoging geslaagd is, een formateur aan te wijzen. Het is in het licht van het eindverslag een logische vervolgstap om de heer Mark Rutte als formateur aan te wijzen.

Wijze bouwer
Dat de beoogde formateur altijd lichtpuntjes weet te ontdekken, bleek op Prinsjesdag weer. Op de vraag waarom deze kabinetsformatie zo ongelooflijk lang duurt, gaf hij een bijzonder antwoord. Het kwam erop neer dat het vertrouwen voor de toekomst geeft als er veel tijd wordt gestoken in een goed fundament.

Het kan aan mij liggen, maar bij zo’n uitspraak moet ik onmiddellijk denken aan de gelijkenis die Jezus eens sprak over de wijze en dwaze bouwer. De dwaze bouwer bouwde zijn huis op het zand. Dat ging snel, maar toen er een hevige wind en een slagregen kwam stortte het hele zaakje in elkaar en zijn val was groot. De wijze bouwer bouwde met veel ploeteren zijn huis op de rots. Toen de slagregen viel en de waterstromen kwamen en de winden waaiden, bleef het staan als een huis. Het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.

De wijze bouwer is degene die Mijn woorden hoort, en ze ook doet, zei Jezus. Dat is het beste fundament, dat ook in lastige tijden vertrouwen in de toekomst kan geven. Die wijze bouwkunst wens ik de formateur en zijn nieuwe ploeg van harte toe.