HomeActueelVragen aan Kabinet over ranglijst christenvervolging

Vragen aan Kabinet over ranglijst christenvervolging

Publicatiedatum: 10 jan. 2018

SGP, CU en CDA bezorgd om geweld tegen christenen in Pakistan en India

Het geweld tegen christenen in Pakistan en India neemt hand over hand toe. Dat is een van de conclusies uit de nieuwe ranglijst van organisatie Open Doors. 

Jaarlijks publiceert deze organisatie een lijst van landen waar christenen het meest getroffen worden door geweld en andere vormen van vervolging om hun geloof.

De SGP stelde, samen met CU en CDA, vragen op aan minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Zij dringen er bij de minister op aan méér te doen om het lot van christenen in deze landen aan te kaarten.

Kees van der Staaij: ‘het is schrikbarend hoe snel de situatie in landen als India en Pakistan verslechtert voor christenen. Aanslagen op kerken en christenen zijn er helaas aan de orde van de dag. Nederland moet meer doen om in gesprek te gaan met de betreffende landen en regeringen. Daarnaast is het pijnlijk om te zien dat Noord-Korea al zo lang bovenin de lijst staat. Er is echt een wonder nodig om die situatie te veranderen.’

 

20180110 – Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Open Doors ranglijst christenvervolging 2018

 

1. Kent u het bericht “geweld tegen christenen in Pakistan en India neemt schrikbarende vormen aan”?

 

2. De Open Doors ranglijst christenvervolging 2017 benoemde als belangrijke trend de toename van religieus nationalisme in veel Aziatische landen. Klopt het dat met name de trend van religieus nationalisme in Azië doorzet richting 2018?

 

3. Wat doet Nederland om de godsdienstvrijheid te promoten in Pakistan, een land met de maximale score voor geweld tegen christenen?

 

4. Welke directe of indirecte mogelijkheden heeft Nederland om zich in te zetten voor godsdienstvrijheid in Noord-Korea als land dat voor de zeventiende keer bovenaan de ranglijst staat en onder meer 50.000 christengevangenen in strafkampen gezet heeft?

 

5. Deelt u de zorgen van de indieners over de gestaag afnemende godsdienstvrijheid en het recordaantal geweldsincidenten tegen christenen in India; een land dat in vijf jaar tijd steeg van plaats 28 naar plaats 11 op de Open Doors Ranglijst Christenvervolging?

 

6. Klopt de bewering dat de Indiase overheid wil dat alle niet-hindoes voor 30 december 2021 bekeerd zijn tot het hindoeïsme? Zo ja, bent u bereid dit onderwerp concreet aan te kaarten in gesprekken met de Indiase regering?

 

7. Kunt u aangeven op welke manieren Nederland in het afgelopen jaar, via de beschikbare bilaterale en multilaterale kanalen en vanuit het Mensenrechtenfonds, bijzondere aandacht heeft besteed aan de zorgwekkende situatie van christelijke minderheidsgroepen in Azië, het Midden-Oosten, en delen van Afrika?

 

8. Is het kabinet bereid om zich ook in 2018, via bilaterale en multilaterale kanalen, in te zetten voor godsdienstvrijheid voor christelijke minderheden wereldwijd en daarbij bijzondere aandacht te hebben voor christenen in India en in de landen in de top 10 van de Open Doors ranglijst christenvervolging 2018 zoals Noord-Korea, Pakistan, Afghanistan en Jemen?

 

9. Is dit kabinet bereid om godsdienstvrijheid niet alleen een speerpunt te maken binnen het buitenlandbeleid maar ook binnen het vluchtelingen- en asielbeleid met het oog op de asielmogelijkheden voor christe