HomeActueelVragen bij Nederlandse defensieattaché in Iran

Vragen bij Nederlandse defensieattaché in Iran

Publicatiedatum: 29 mrt. 2018 | Tweede Kamer

“Er moeten wel héle goede redenen zijn voor een vrij land om op dit moment de militaire banden aan te halen met Iran. Dat land is feitelijk een islamitische dictatuur waar mensen die anders denken geen leven hebben. Daar komt bij dat Iran een onruststoker is in het Midden-Oosten en terroristen ondersteunt. Als je dan uitgerekend nu de betrekkingen aanhaalt met zo’n land, roept dat grote vraagtekens op.”

Dat zegt SGP-voorman Kees van der Staaij in reactie op een artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad waarin melding wordt gemaakt van de aanstaande benoeming van een Nederlandse defensieattaché in Teheran. Samen met PVV, CDA en ChristenUnie heeft Van der Staaij hierover vragen gesteld aan de regering. Onlangs bezocht minister Kaag Iran. Kort daarna ging de Nederlandse ambassadeur op bezoek bij de Iraanse minister van Defensie, generaal Amir Hatami. Dat kan geen toeval zijn.

De islamitische republiek Iran in het Midden-Oosten een kwalijke rol speelt. Iran levert wapens aan Hezbollah en andere terroristische bewegingen. Daarnaast klinken er vanuit Teheran stelselmatig bedreigingen aan het adres van Israël. Bovendien gebruikt het islamitisch régime het leger ook nog eens om de eigen bevolking te onderdrukken. Al met al redenen genoeg om kritische vragen te stellen bij het stationeren van een Nederlandse defensieattaché in Iran.

Lees hieronder de schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Van Helvert (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) over het benoemen van een defensieattaché in Iran: 

  1. Kent  u het bericht “Nederland haalt militaire banden met Iran aan”?
  2. Klopt het dat Nederland voornemens is een defensieattaché te benoemen in Iran? Waarom is hiervoor gekozen?
  3. Welke andere bondgenoten van Nederland hebben (een) defensieattaché(s) aangesteld in Iran? Zijn er ook bevriende landen die er bewust voor hebben gekozen dit niet te doen?
  4. Hoe verhoudt het benoemen van een defensieattaché en het aanhalen van de militaire banden met Iran zich tot de geopolitieke en militaire ambities van Iran in het Midden-Oosten, met inbegrip van de wapenleveranties aan Hezbollah en de bedreigingen aan het adres van Israël?
  5. Kunt u tevens toelichten hoe de voorgenomen benoeming zich verhoudt tot mogelijke aanscherping van Europese sancties tegen Iran vanwege het ballistische raketprogramma?