HomeActueelZorg voor minder afvoer van koeien

Zorg voor minder afvoer van koeien

Publicatiedatum: 18 mei 2017

 

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij. Melkveehouders worden met deze regeling gedwongen om koeien af te voeren om de mestproductie te minderen. Dat doet veel pijn. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf is uiterst kritisch over de uitvoering van deze regeling. Hij zet in op het voorkomen van onnodige afvoer van koeien.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plenair debat Fosfaatreductieplan 2017

18 mei 2017

SGP – Elbert Dijkgraaf

 

Het doet pijn dat zoveel koeien afgevoerd moeten worden en dat zoveel boeren zich afvragen of ze nog wel door kunnen gaan. Ik vind dat we er alles aan moeten doen om onnodige afvoer van koeien te voorkomen.

Knelgevallenregeling

De staatssecretaris laat bedrijven met nieuwe, lege stalruimte, koe-loze grondaankopen, en niet terug te verdienen financiële verplichtingen, in de kou staan. Geen goede knelgevallenregeling en extra fosfaatruimte. Geen financiële compensatie.

De rechter heeft hier echter een dikke streep doorgezet. En de Hoge Raad waarschijnlijk ook. Zo ga je immers niet met ondernemers om.

Is de veronderstelling juist dat als procederende melkveehouders uiteindelijk in het gelijk worden gesteld de staatssecretaris een schadeclaim van tientallen of zelfs honderden miljoenen euro’s tegemoet kan zien? En dan?  

Waarom kiest de staatssecretaris niet voor de vlucht naar voren, voor verbreding van de knelgevallenregeling en meer fosfaatruimte via bijvoorbeeld een tijdelijke leaseregeling voor varkensrechten en inzet op het niet meetellen van fosfaatexport naar fosfaatarme landen voor het fosfaatplafond?

De staatssecretaris weigert om de knelgevallenregeling 2017 af te stemmen op eventuele verbreding van de knelgevallenregeling per 2018. Waarom wil hij op deze manier melkveehouders tussen wal en schip laten vallen, met onnodige afvoer van koeien?

Nog een detail. Er is een klein, maar wezenlijk verschil tussen de knelgevallenregeling 2017 en die in de fosfaatwet. In 2017 val je bij ziekte in 2015 terug op de situatie vóór aanvang van de ziekte. Vanaf 2018 val je bij ziekte in 2015 terug op de situatie zonder ziekte. Dat betekent dat een melkveehouder met een chronische ziekte zonder aanwijsbare startdatum in 2017 geen extra ruimte krijgt, en in 2018 wel. Graag aanpassing. 

Jongveegetal

Voorzitter! De SGP vindt het voorgestelde jongveegetal niet acceptabel. Gewenste export van jongvee wordt geblokkeerd. Bedrijven met minder jongvee door natuurlijk verloop hebben een probleem. Jongvee opfokbedrijven staan droog. Graag een alternatieve invulling om onnodige afvoer van koeien te voorkomen. Wat vindt de staatssecretaris van het voorstel van de sector?

Fosfaatplafond

Voorzitter! Op 1 april zaten we op een totale fosfaatproductie van 175 miljoen kg. Nog maar twee miljoen boven het fosfaatplafond. Daarna zijn nog meer koeien afgevoerd. En is het voerspoor voor de varkenshouderij gestart. Hoe groot is de kans dat al op 1 juni of 1 juli de fosfaatproductie op het fosfaatplafond zit? In hoeverre zijn de laatste kortingsrondes nog echt nodig als je Brussel al eerder een getal kunt laten zien dat op of onder het fosfaatplafond zit?

Juridisch kader

Stel: de fosfaatproductie komt eind van het jaar één miljoen kilogram hoger uit dan het fosfaatplafond. Is de veronderstelling juist dat Brussel dan niet zomaar de derogatie kan intrekken, maar hoogstens een inbreukprocedure kan starten?

Verder weten we dat juist afschaffing van de derogatie zal leiden tot omzetting van gras- in maïsland en meer uitspoeling. Is de veronderstelling juist dat bij een inbreukprocedure het veel uitmaakt dat de derogatie niet slecht is voor het water en dat stevige fosfaatreductie is gerealiseerd?

Eind september is alle mest op het land uitgereden, gebaseerd op de ruimte die de derogatie biedt. Als Brussel in actie komt, betekent dat dan dat Nederland ten hoogste een boete moet betalen en dat individuele melkveehouders hier niet met terugwerkende kracht op afgerekend kunnen worden?