HomeAgendaPartijdag

Partijdag

Morgengedeelte

’s Morgens vindt het huishoudelijk gedeelte van de partijdag plaats. Dat begint om 10.00 uur. De deuren gaan vanaf 9.30 uur open. Om de partijdag te kunnen bijwonen, dient u in het bezit te zijn van een (digitale) toegangskaart. Toegangskaarten zijn te bestellen via de afdeling/plaatselijke kiesvereniging. Voor het verkrijgen van een toegangskaart dient u zich te wenden tot de secretaris van uw afdeling/kiesvereniging.

Middaggedeelte

Tijdens het middaggedeelte staat het thema: ‘75-jaar vrijheid in Nederland’ centraal. Na een plenaire start zal er uiteengegaan worden in drie verschillende deelsessies:
A. Nederland in internationaal verband
B. Nationale vrijheden
C. Ruimte voor de burger

We hopen u te ontmoeten!16 mei 2020
10:00 uur

Locatie
NBC-gebouw; Blokhoeve 1
Nieuwegein