HomeAgendaPartijdag

Partijdag

Het Hoofdbestuur heeft besloten in verband met de tijdsomstandigheden en de overheidsmaatregelen de partijdag digitaal te houden en te verplaatsen naar D.V. zaterdag 5 september 2020. Het middagprogramma vervalt. De organisatie van de partijdag vraagt extra zorgvuldigheid, onder andere voor wat betreft de technische en juridische aspecten. De komende periode wordt daaraan gewerkt.

5 sep. 2020
10:00 uur

Locatie
n.n.b.