HomeANBI

ANBI

De SGP is een Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Dinkel 7
3068 HB ROTTERDAM
T 010-7200770
E bestuur@sgp.nl

Fiscaal nummer

8073.10.815

Rekeningnummer 

Rabobank 357679148 t.n.v. de Staatkundig Gereformeerde Partij te Rotterdam
IBAN: NL09 RABO 0357 6791 48
BIC: RABONL2U

Voor algemene giften aan de partij kan onderstaand rekeningnummer gebruikt worden:

IBAN: NL76 RABO 0310 5324 50
t.n.v. Staatkundig Gereformeerde Partij

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor de bestuurssamenstelling.

Beleidsplan 

Download hier het beleidsplan.

Beloningsbeleid

Op de medewerkers van de partij is de Arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing. Het beloningsbeleid is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).

Beloning bestuurders

De partijvoorzitter van de SGP heeft een dienstbetrekking voor 0,2 fte. De overige leden van het Hoofdbestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Alle bestuursleden ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte kosten. Bestuursleden (niet zijnde de partijvoorzitter) ontvangen voor niet-reguliere vergaderingen een brutovergoeding van 3% van het maximum van schaal 13 BBRA toe te kennen onder aftrek van eventueel van derden ontvangen vergoedingen.

Doelstelling

De doelstelling is te vinden in de Partijstatuten en wordt verder uitgewerkt in het Program van Beginselen.

Uitgeoefende activiteiten 

De uitgeoefende activiteiten zijn per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.

Giftenreglement

Download hier het giftenreglement van de SGP.