HomePartijBestuurdersvereniging

In november 2016 is de SGP-bestuurdersvereniging opgericht, met als doel SGP-bestuurders en politici te ondersteunen in hun werkzaamheden. De SGP-Bestuurdersvereniging is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders. De dienstverlening van de SGP-bestuurdersvereniging bestaat uit de volgende onderdelen:

Dienstverlening en belangenbehartiging

De SGP-bestuurdersvereniging staat voor haar leden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het geven van (persoonlijke) adviezen rondom uw politieke werkzaamheden. Het bestuur en adviseur staan hier altijd voor klaar. Tevens is de vereniging vertegenwoordigd in diverse netwerken, onderhoud het contacten met belangen organisaties en collega verenigingen.

Politiek uitwisselings platform

De SGP-bestuurdersvereniging biedt haar leden een politiek uitwisselingsplatform. Hier kunnen politici en bestuurders relevante informatie vinden voor de taken die men uitvoert.

Netwerken en bijeenkomsten 

De Bestuurdersvereniging stimuleert en ondersteunt provinciale/regionale bijeenkomsten en organiseert landelijke bijeenkomsten. Daarbij wordt er gekeken naar een goede mix van uitwisseling van inhoudelijke standpunten, toerusting en persoonlijke ontmoeting (netwerken).

Met uitzondering van haar jaarvergadering en het najaars(congres) worden de bijeenkomsten met name door de verschillende doelgroepen zelf georganiseerd. De Bestuurdersvereniging zal hier een ondersteunende en coördinerende rol op zich nemen. De volgende activiteiten worden georganiseerd:

  • Burgemeestersbijeenkomst
  • Statenleden / gedeputeerden bijeenkomst
  • Wethoudersbijeenkomst
  • Waterschapsbestuurdersbijeenkomst

Scouting, werving en selectie

Het werven en begeleiden van nieuwe politieke talenten en bestuurders is een taak van de Bestuurdersvereniging worden. De SGP-bestuurdersvereniging is binnen SGP partijverband betrokken bij diverse selectie advies procedures. Tevens is er een belangstellingsregistratie voor potentiele wethouders en / of burgemeesters. Vanuit lokale afdelingen wordt er regelmatig een beroep gedaan op de vereniging voor advies of een kandidaat-wethouder. Heeft u zelf interesse? Aanmelden kan via onderstaande contactgegevens.

Opleiding

De SGP-bestuurdersvereniging heeft een divers opleidingsaanbod beschikbaar. Daarbij staat maatwerk centraal omdat iedere politicus en/of bestuurder andere behoeftes heeft. In 2017 heeft de SGP-bestuurdersvereniging het volgende scholingsaanbod centraal geregeld:

  • Aspirant-raadsledenprogramma
  • Aspirant-wethoudersprogramma
  • Trainingsprogramma kandidaat-burgemeesters

Meer informatie

Voor meer informatie over de SGP-bestuurdersvereniging kunt u contact opnemen met:

SGP-bestuurdersvereniging
Dinkel 7
3068 HB Rotterdam
010-7200 779
vholleman@sgp.nl