ANBI

ANBI

SGP Bestuurdersvereniging
Dinkel 7
3068 HB ROTTERDAM

T 010-7200770
E vholleman@sgp.nl

Fiscaal nummer 857281409
Rekeningnummer SGP Bestuurdersvereniging IBAN: NL85 RABO 0323 1819 61

Bestuurssamenstelling

E.J. Nieuwenhuis (voorzitter)
A. de Kruijf (vicevoorzitter)
A. Flach (secretaris´╗┐)
ing. C. Verloop (penningmeester)
J. van Burg (lid)
drs. W.J. van Duijn (lid)
J. Kloosterman (lid)
G. van Leeuwen (lid)

Beloningsbeleid

Op de adviseur van de Bestuurdersvereniging is de Arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing. Het beloningsbeleid is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).
Beloningsbeleid bestuurders: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Slechts de onkosten worden vergoed.

Doelstelling

De bestuurdersvereniging heeft ten doel haar leden te ondersteunen de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen overeenkomstig haar grondslag. . Het is haar streven dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten in 2019 terug te vinden in het jaarverslag.

Financiële verantwoording

Zie hier de jaarrekening van 2019 in.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan

´╗┐

´╗┐