HomePartijInternationaal Secretariaat

Internationaal Secretariaat

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa

Het Internationaal Secretariaat wordt gevormd door een stuurgroep waarin alle SGP-geledingen vertegenwoordigd zijn: Tweede Kamerfractie, Eurofractie, Wetenschappelijk Instituut, Stichting Vorming Oost Europa, Partijbureau en SGP Jongeren. De aansturing en coördinatie van het Internationaal Secretariaat vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Vorming Oost Europa. Het internationaal secretariaat is het eerste aanspreekpunt, naar internationaal opererende christelijke hulporganisaties en politieke zusterpartijen in het buitenland om vanuit de expertise vanuit de partij een bijdrage te leveren aan de christelijke politiek wereldwijd.

Binnen de SGP houdt Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa zich bezig met het organiseren van politieke bewustwordingsactiviteiten in o.a. Albanie, Georgie, Moldavie, Montenegro, Oekraine, Servie en Wit-Rusland. Vanaf 2012 wordt ook gewerkt in Noord-Afrika. Deze activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door de subsidie voor politieke partijen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Maatschappelijke Transformatie Programma voor Politieke Partijen (MPP-Programma).

Doel

Het algemene doel van de activiteiten van de stichting in Oost-Europa is versterking van de democratische rechtsstaat op basis van bijbelse beginselen en de gereformeerde belijdenis. De stichting beoogt hiertoe de bewustwording van de verantwoordelijkheid van met name christenen voor samenleving en politiek te bevorderen. Veelal hebben christenen in Oost-Europa door slechte ervaringen in verleden en heden een negatieve houding ten opzichte van politiek. Toch worden de staten waarin zij leven gaandeweg meer en meer omgevormd tot een functionerende parlementaire democratie al dan niet met een toetredingsperspectief tot de Europese Unie. Het is van belang dat ook christenen daarin participeren en een positieve bijdrage leveren aan de opbouw van de samenleving. De SGP wil hen motiveren gebruik te maken van hun actieve en passieve kiesrecht en van andere mogelijkheden om de publieke besluitvorming te beïnvloeden.

Voor de activiteiten die wij ontplooien in Oost-Europa hebben verder de doelstelling dat wij mensen willen ondersteunen om de geestelijke leegte te vullen en de mentaliteit die het communisme heeft achtergelaten te veranderen door het benadrukken van de christelijke normen en waarden in hun betekenis voor de samenleving.

Personeel

Kees Knulst en Maria van Oost

Contact

voe@sgp.nl