HomePartijInternationaal Secretariaat

Internationaal Secretariaat

SGP Internationaal

Het Internationaal Secretariaat wordt gevormd door een stuurgroep waarin alle SGP-geledingen vertegenwoordigd zijn: Tweede Kamerfractie, Eurofractie, Wetenschappelijk Instituut, Stichting Vorming Oost Europa, Partijbureau en SGP Jongeren. De aansturing en coördinatie van het Internationaal Secretariaat vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Vorming Oost Europa.

Het Internationaal Secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor internationaal opererende christelijke hulporganisaties en politieke zusterpartijen in het buitenland. Daarmee beogen we om vanuit de expertise vanuit de SGP een bijdrage te leveren aan de christelijke politiek wereldwijd.

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa

Binnen de SGP houdt Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) zich bezig met het organiseren van politieke bewustwordingsactiviteiten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Deze activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door de subsidie voor politieke partijen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Maatschappelijke Transformatie Programma voor Politieke Partijen (MPP-Programma).

Doel

Het algemene doel van de activiteiten van de stichting is versterking van de democratische rechtsstaat op basis van bijbelse beginselen en de gereformeerde belijdenis. Met dat doel wil de Stichting de bewustwording van de verantwoordelijkheid van met name christenen op het gebied van samenleving en politiek te bevorderen.

In vele van de landen waarin deze christenen leven is een transformatieproces gaande richting een functionerende parlementaire democratie, al dan niet met toetredingsperspectief tot de Europese Unie. De SGP acht het van belang dat ook christenen daarin participeren en een positieve bijdrage leveren aan de opbouw van een stabiele staat en samenleving, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het actief en passief kiesrecht en andere middelen om de politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Meer informatie

Contactpersoon Internationaal Secretariaat
Geert Kraaijeveld
international@sgp.nl