HomeLid wordenVoor meer leden

Voor meer leden

Meer leden, meer invloed

De diepste drijfveer van de SGP om invloed te hebben, is de vaste overtuiging dat de Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen! God is de Schepper, Regeerder en Onderhouder van de aarde. Vanuit die belijdenis weet de SGP zich geroepen om naar Hem te luisteren en het beste voor anderen te zoeken.

De boodschap van de SGP is een boodschap…

… van ernst: de SGP gaat soms dwars tegen de stroom in.
… met bezieling: er zit passie in de Bijbelse boodschap.
… van liefde: liefde tot God en voor de mensen om ons heen.

Meer invloed, meer slagkracht

Dankzij het lidmaatschap van steeds meer leden kunnen Kees van der Staaij, Roelof Bisschop en Chris Stoffer een vuist maken in de politiek. Denk aan de campagne Liefde & Trouw en de steun voor vervolgde christenen.

Alleen door te investeren in mensen en middelen kan de SGP zich verder ontwikkelen en nog krachtiger een stem geven aan Bijbelse waarden en normen. Wordt nu lid voor maar € 26,50 per jaar.

7 redenen om niet alleen SGP te stemmen, maar ook lid te worden

  1. Uw stem op de SGP bij verkiezingen is eenmalig voor vier jaar. Met uw lidmaatschap steunt u de SGP doorlopend.
  2. Uw stem is belangrijk voor de vertegenwoordiging van de SGP in raden, Staten en Kamers. Met uw lidmaatschap geeft u de partij de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een vitale organisatie en te investeren in de toekomst.
  3. Bij verkiezingen kunt u alleen instemmen met de standpunten. Door uw lidmaatschap kunt u de standpunten mee bepalen en mee beslissen. We hebben een kritische blik nodig!
  4. Door uw stem kan de SGP Bijbelse politiek laten horen in raadszalen, provinciehuizen en het Parlement. Door uw lidmaatschap kan de SGP ook buiten deze ruimtes haar boodschap laten horen, zelfs daar waar de SGP niet vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.
  5. Voor uw stem op de SGP wordt u eenmalig bedankt. Door uw lidmaatschap betrekken wij u bij Bijbelse politiek en krijgt u 10 x per jaar ons partijblad De Banier.
  6. Voor uw stem op de SGP krijgt de partij zetels waar ook subsidie aan gekoppeld is. Voor leden krijgt de SGP extra subsidie, zodat de partij meer middelen heeft.
  7. Door uw stem op de SGP laten anderen uw mening in de politiek horen. Door uw lidmaatschap kunt u zelf de politiek in en de belangrijke Bijbelse boodschap vertellen.