HomePartijPlatform ondernemers

Platform ondernemers

Ondernemersplatform

De wapenspreuk van de Republiek was: Eendracht maakt macht. De kooplieden in de Gouden Eeuw wisten dat ze door samen te werken sterk zouden staan.

Platform

Diezelfde gedachte leeft bij hedendaagse ondernemers. Enkelen van hen hebben de handen ineen geslagen en, samen met de SGP, het Ondernemersplatform SGP opgericht. Ze willen dat de SGP weet wat er leeft op de werkvloer. En de ondernemers kunnen op hun beurt hun voordeel doen met de kennis die de SGP-politici aandragen.

Samen spreken

Hoe gaan we dat doen? Door elkaar een paar keer per jaar te ontmoeten. Om met elkaar informatie uit te wisselen. Dat is nuttig. Maar ook om te netwerken. Zo kan het nuttige met het aangename worden verenigd.

Concreet:

  • De ontmoetingen zijn een paar keer per jaar. Soms in Den Haag, maar het kan ook bij een of meer van de aangesloten ondernemers.
  • Op de bijeenkomsten kan van alles ter sprake komen. Dat kan variëren van een algemeen thema tot een heel specifiek onderwerp.
  • Opgeven kan heel eenvoudig. Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor het Ondernemersplatform.
  • Contactpersoon is Ruth Roos, T 010-7200770, E ondernemers@sgp.nl.

Donateurs

Het Ondernemersplatform SGP is niet alleen bedoeld voor ontmoeting en informatie-uitwisseling. Tevens is het een mogelijkheid om donateurs te werven. Op die manier kunnen we de SGP helpen om opvallende, spraakmakende reclamecampagnes te voeren. U bent al donateur voor € 150 per jaar. Meer doneren kan natuurlijk ook door bijvoorbeeld € 375 of € 750 bij te dragen.

Meld u aan! Van harte welkom!

Bijeenkomst

in het voorjaar 2020 organiseert het SGP-ondernemersplatform een nieuwe bijeenkomst. Ter zijner tijd ontvangen de leden hiervoor een uitnodiging per e-mail.