ANBI

ANBI

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (SVOE)
Dinkel 7
3068 HB ROTTERDAM

T 010-7200770
E voe@sgp.nl

Fiscaal nummer 8073.10.931
Rekeningnummer Gironummer 726374 t.n.v. Stg Vormingsactiviteiten Oost-Europa der SGP
IBAN: NL96 INGB 0000 7263 74

Bestuurssamenstelling

E. van Voorden (voorzitter)
Dr. W. Jongsma (secretaris)
Drs. G.A. van der Waal (penningmeester)
mevr. E. van Doorn MA
Drs. H.J. van Schothorst 
G.A.R. Kraaijeveld 
Mr. P.J. den Boef

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.

Beloningsbeleid

Op de medewerkers van Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa is de Arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing. Het beloningsbeleid is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).
Beloningsbeleid bestuurders Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Slechts de onkosten worden vergoed.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het geven van voorlichting omtrent doeleinden en standpunten van de partij en het verzorgen van scholings- en vormingsactiviteiten gericht op landen in Oost-Europa.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2015