HomePartijPartijstructuur

Partijstructuur

De SGP is opgebouwd uit plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen. De plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen binnen een provincie vormen een provinciale afdeling. Als er meerdere plaatselijke afdelingen of kiesverenigingen in een gemeente zijn, wordt er een gemeentelijke afdeling opgericht die zorg draagt voor deelname van de SGP aan gemeenteraadsverkiezingen. Voor het functioneren van de partij zijn verder nog van belang de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de partijadviesraad en de Commissie van Beroep.

Plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen. De plaatselijke kiesverenigingen worden geregeerd door de eigen statuten, de plaatselijke afdelingen door het algemeen reglement van de partij.

Internetadressen van lokale afdelingen en kiesverenigingen »

Provinciale afdelingen

De plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen binnen een provincie vormen een provinciale afdeling. De taken en bevoegdheden van deze provinciale afdelingen zijn geregeld in het Algemeen Reglement van de partij en in een eigen huishoudelijk reglement van de desbetreffende provinciale afdeling.

Internetadressen van provinciale afdelingen »

Algemene vergaderingen

Jaarlijks, als regel op de laatste zaterdag in de maand april, wordt een algemene vergadering gehouden, de zogenoemde partijdag. In die vergaderingen komen onder meer aan de orde: de vervulling van bestuursvacatures, voorstellen van het Hoofdbestuur of van plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen, het financieel jaarverslag en het secretariaatsverslag. De jaarverslagen zijn te raadplegen door op de desbetreffende link te klikken.

Landelijke bestuur

De partij wordt bestuurd door het Hoofdbestuur.

Samenstelling van het bestuur »

Partijadviesraad

De SGP heeft een partijadviesraad die door het Hoofdbestuur wordt geconsulteerd in belangrijke partijaangelegenheden. De adviezen hebben geen bindend karakter.

Commissie van beroep

De Commissie van beroep neemt kennis van en doet een bindende uitspraak in beroep tegen besluiten tot opzegging van het lidmaatschap door de partij of ontzetting uit het lidmaatschap.