HomeStandpuntenBegraafplaatsen

Standpunten

Begraafplaatsen

Respect voor degenen die overleden zijn is noodzakelijk. In de Wet op de Lijkbezorging dienen daarom strengere normen te worden opgenomen ten aanzien van het ruimen van graven. Er wordt maximaal naar gestreefd om nabestaanden tijdig op de hoogte te stellen van het voornemen om tot ruimen over te gaan.

Het onderhoud en beheer van begraafplaatsen is typisch een taak voor gemeenten. Begraven moet betaalbaar blijven. De laatste jaren zijn de tarieven daarvoor enorm toegenomen. De grens van het doorrekenen van kosten is nu wel bereikt.

Ouders moeten levenloos geboren kinderen in de gemeentelijke basisadministratie kunnen laten registreren, inclusief de vermelding van de naam van hun kind.