HomeStandpuntenBestuur en toezicht in de zorg

Standpunten

Bestuur en toezicht in de zorg

Goede zorg vraagt om gezonde machtsverhoudingen en goede relaties, zowel binnen zorgorganisaties zelf als in contact met bijvoorbeeld verzekeraars en de inspectie.

  • Goed bestuur binnen de zorgorganisatie moet worden versterkt. Zorggeld moet zoveel mogelijk en aantoonbaar aan directe zorgverlening wordt besteed.
  • Van bestuurders en managers in de zorg mag worden verwacht dat ze betrokkenheid en verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de cliënten beleggen en dat zij de overhead zo laag mogelijk houden.
  • Zorginspectie en zorgverzekeraars moeten zich opstellen als een ‘kritische vriend’ van zorgaanbieders en hen stimuleren goede zorg te leveren.
  • Als er zorgelijke signalen zijn over het functioneren van een zorgaanbieder, wordt de raad van toezicht hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld door de inspectie.