HomeStandpuntenBiologische landbouw

Standpunten

Biologische landbouw

De professionele biologische landbouw verdient steun. De biologische landbouw is een waardevolle kraamkamer voor verduurzaming van de gangbare landbouw.

Boeren die om willen schakelen verdienen steun. Na omschakeling duurt het nog een of twee jaar voordat ze hun producten ook als biologisch aan de man mogen brengen. Die periode is lastig te overbruggen.

De SGP pleit voor soepelere toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Zeker bij de biologische fruitteelt is een gebrek aan biologische gewasbeschermingsmiddelen een grote drempel voor omschakeling.

De opkomst van genetisch gemodificeerde gewassen vormen een risico voor de biologische landbouw. Het mag niet zo zijn dat deze risico's op het bordje van biologische ondernemers terechtkomen.

Europese regels voor de biologische landbouw moeten voor Nederlandse telers werkbaar zijn. Zo houden we graag ruimte voor 'gemengde' bedrijven, bedrijven die zowel gangbare als biologische teelten hebben.


Zie ook bij landbouw.