Standpunten

Brandweer

De brandweer heeft een belangrijke taak voor de veiligheid. De financiële ruimte moet voldoende zijn om de kwaliteit ten minste te handhaven. Uitgangspunt is het halen van de aanrijtijden met voldoende mensen. Vooral de vele vrijwilligers verdienen waardering. Zij zetten zich met risico voor hun leven in voor de bestrijding van branden en rampen en hulp bij ongevallen. Van hun deskundigheid en betrokkenheid kan en moet daarom beter gebruik worden gemaakt om veiligheid van de mensen, de brandveiligheid en de kwaliteit te waarborgen. Er moet binnen het regionale bestel meer aandacht komen voor deze groep, zodat hun betrokkenheid bij de lokale gemeenschap kan blijven bestaan.