HomeStandpuntenDossiersVerkiezingen 20 maart 2019

Verkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 D.V. zijn er belangrijke verkiezingen. U mag dan drie keer uw stem uitbrengen: voor de Provinciale Staten, voor het waterschap en indirect voor de Eerste Kamer. De nieuwe Statenleden stemmen nl. de Eertste Kamer. In de meeste provincies doet de SGP mee.

Drenthe

In de provincie Drenthe is Willem van Hartskamp de lijsttrekker. Het verkiezingsmotto is "Voor duidelijke politiek: voor ons principieel Drenthe".  De belangrijkste speerpunten van de SGP in Drenthe zijn: Ruim baan voor de boer; verkeer en vervoer moet veilig geregeld zijn en noaberschap voor elkaar. Het verkiezingsprogramma van SGP-Drenthe kunt u hier downloaden. In het campagnefilmpje licht Willem van Hartskamp de belangrijkste speerpunten toe. Meer informatie over de SGP in Drenthe vindt u op de website. Daar treft u o.a. de kandidatenlijst aan.

Flevoland

Sjaak Simonse is de lijsttrekker van de SGP in Flevoland. "Goed voor elkaar in Flevoland" is het verkiezingsmotto. Belangrijke speerpunten zijn o.a. Landschap en cultuurhistorie aantastende activiteiten en voorwerpen, zoals zonnepanelen op waardevolle landbouwgrond en windmolens in viswater, behoeven niet op de steun van de SGP te rekenen; Vitaliteit en leefbaarheid van de kleine kernen en een goede afstemming tussen mens, milieu en economie is nodig voor een duurzaam Flevoland. Het verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden. Ook is het campagnefilmpje beschikbaar. Als u meer informatie wilt hebben, ga dan naar de website. U treft daar o.a. de kandidatenlijst aan.

Fryslân (Friesland)

Sinds jaren doet de SGP in Fryslân weer zelfstandig mee met de Provinciale Statenverkiezingen. Haaije de Jong is de lijstrtrekker. De SGP heeft "Goed voor elkaar in Fryslân" als verkiezingsmotto. Belangrijke speerpunten voor de SGP in Fryslân zijn: de leefbaarheid in de kleine kernen behouden; hart hebben voor landbouw en visserij; oog voor jong en oud en zorg voor de schepping en voor ons cultuurhistorisch erfgoed. Bekijk ook het campagnefilmpje met o.a. lijsttrekker Haaije de Jong. Het verkiezingsprogramma kunt u hier lezen. Ga voor meer informatie naar de website van SGP-Fryslân. Daar treft u o.a. de kandidatenlijst aan.

Gelderland

In Gelderland wordt de SGP-kandidatenlijst aangevoerd door Klaas Ruitenberg. "Samen voor het Gelderland van morgen" is het verkiezingsmotto. Belangrijke speerpunten voor de SGP in Gelderland zijn o.a.: bouwen in de dorpen, ook voor starters; meer ambulances (geen overschrijding aanrijtijden) en ruimte voor de boer (gezinsbedrijven). Geïntereseerd in het verkiezingsprogramma? U kunt het hier downloaden. In het campagnefilmpje licht Klaas Ruitenberg de belangrijkste speerpunten toe. Meer informatie vindt u ook op de website. Daar treft u o.a. de kandidatenlijst aan.

Noord-Brabant

In deze provincie doet de SGP samen met de ChristenUnie mee aan de verkiezingen. Hermen Vreugdenhil is de lijsttrekker. Met het motto "Het goede zoeken voor Brabant" gaat ChristenUnie-SGP de campagne in. Belangrijke speerpunten zijn: een waardevol Brabant; boeren horen bij Brabant; betaalbare energie voor iedereen en kappen met drugs. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP kunt u hier downloaden. Als u meer informatie wilt hebben, ga dan naar de website. Daar kunt u o.a. de kandidatenlijst bekijken.

Overijssel

Dirk van Dijk is in Overijssel de lijsttrekker namens de SGP. Het verkiezingsmotto van de SGP in Overijssel is "Bouwen en bewaren". Belangrijke speerpunten zijn: zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen, starters, alleenstaanden,
gezinnen en senioren; landbouw moet de ruimte krijgen, vooral gezinsbedrijven moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen
verdienen en bouwen aan een sociale en rechtvaardige samenleving op basis van joods-christelijke waarden en normen. Bekijk hier het campagnefilmpje met daarin o.a. Dirk van Dijk. Wilt u graag kennis nemen van het verkiezingsprogramma? Download het hier. Of ga naar de website. Daar treft u o.a. de kandidatenlijst aan.

Utrecht

De SGP-kandidatenlijst in de provincie Utrecht wordt door Bertrick van den Dikkenberg aangevoerd. Het verkiezingsmotto van de SGP in deze provincie is "Voor een gezonde provincie Utrecht". De belangrijkste speerpunten vormen samen 'de schijf van vijf': Een gezond provinciaal bestuur; Gezond wonen; Gezond voedsel; Duurzaamheid met gezond verstand en gezonde mobiliteit. Het verkiezingsprogramma van de SGP in de provincie Utrecht kunt u hier downloaden. Bekijk hier het campagnefilmpje. Meer informatie vindt u ook op de website. Daar treft u o.a. de kandidatenlijst aan.

Zeeland

Harry van der Maas is de lijstrtrekker van de SGP in Zeeland. "Betrouwbaar en daadkrachtig" is het motto van SGP-Zeeland. Belangrijke speerpunten zijn o.a.: De landbouw- en visserijsector versterken en verduurzamen; Jongeren toekomst bieden in een leefbare provincie; Snel, slim en schoon vervoer in Zeeland en zoet water garanderen voor de landbouw. Het verkiezingsprogramma is te downloaden. Verder kunt u ook het campagnefilmpje van SGP-Zeeland bekijken. Op de website vindt u meer informatie. U treft daar o.a. de kandidatenlijst aan.

Zuid-Holland

De lijsttrekker van de SGP in Zuid-Holland is Nico de Jager. "Natuurlijk SGP!" is het verkiezingsmotto. Belangrijke speerpunten zijn o.a. Verkeersknelpunten met spoed aanpakken; Geen zonnepanelen op kostbare (landbouw)grond en in de natuur, alleen op daken en woningbouw voor alle doelgroepen stimuleren zoals starters, gezinnen en ouderen. U kunt het verkiezingsprogramma downloaden. Ook kunt u het campagnefilmpje bekijken. Wanneer u meer informatie wilt hebben, ga dan naar de website. U treft daar o.a. de kandidatenlijst aan.

Laatste nieuws

SGP tevreden met derde steunpakket

SGP tevreden met derde steunpakket

29 sep. 2020 | Tweede Kamer
Rusland: druk en dialoog nodig

Rusland: druk en dialoog nodig

28 sep. 2020 | Tweede Kamer
EU-asielplan moet steviger en scherper

EU-asielplan moet steviger en scherper

24 sep. 2020 | Tweede Kamer
Bisschop stelt Kamervragen over het Jonge Boerenfonds

Bisschop stelt Kamervragen over het Jonge Boerenfonds

23 sep. 2020 | Tweede Kamer
Geen anti-Israël stickers

Geen anti-Israël stickers

22 sep. 2020 | Tweede Kamer
'Zijn we klaar voor de tweede golf?' - #corona debat 14

'Zijn we klaar voor de tweede golf?' - #corona debat 14

22 sep. 2020 | Tweede Kamer
Overige artikelen