Standpunten

Klimaat

Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het klimaat. Over de mate waarin en de gevolgen op de lange(re) termijn valt te discussiëren. Alleen al uit voorzorg is het wijs om de mogelijke consequenties serieus te nemen.

Internationale afspraken, zoals het klimaatakkoord van Parijs, zijn nodig om te voorkomen dat landen op hun handen blijven zitten en bedrijven naar die landen gaan waar de minste regels gelden. Daar wordt niemand beter van. We moeten echter niet doen alsof we even aan de thermostaat van de aarde kunnen draaien.

Er is overigens meer dan CO2. Afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is ook nodig om minder afhankelijk te worden van instabiele regio's als het Midden-Oosten en om minder geld uit te geven aan import van deze brandstoffen.

Zie verder Energie voor de inzet van de SGP voor verduurzaming van de energievoorziening.