Standpunten

Monarchie

De SGP heeft geen principiële voorkeur voor een republiek of een monarchie. Maar gelet op de geschiedenis van Nederland en de bijzondere rol die de Oranjes daarin gespeeld hebben (geen toevallige samenloop van omstandigheden!), draagt de SGP de constitutionele monarchie een warm hart toe. In onstabiele situaties is deze constitutionele monarchie, ‘bij de gratie Gods’, een groot voorrecht.

De manier waarop koning Willem Alexander inhoud geeft aan zijn ambt onderstreept nog eens dat een parlementaire democratie heel goed kan samengaan met het erfelijk koningschap. Koning Willem Alexander, van kinds af aan getraind in onpartijdigheid, geniet meer vertrouwen onder de bevolking dan welke politicus ook. Veelzeggend is ook dat de landen met een erfelijk, boven de partijen tronend staatshoofd, behoren tot de sterkste democratieën.

De bevoegdheden van de Koning blijven gewaarborgd, inclusief de belangrijke taak bij de vorming van een nieuw kabinet en de benoeming van een (in)formateur.