Standpunten

Schiphol

Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. De SGP is kritisch over groei van het aantal vluchten van en naar de huidige locatie. Zeker de vele vakantievluchten hebben voor Nederland in economisch opzicht nauwelijks toegevoegde waarde.

  • Het aantal vliegbewegingen moet beperkt worden door invoering van een stevige vliegbelasting.
  • Vluchten kunnen verplaatst worden naar regionale luchthavens, zoals Groningen Airport (Eelde) en Lelystad Airport (bij voldoende perspectief).
  • Er moet onderzoek gedaan worden naar de aanleg van start- en landingsbanen in zee.
  • Het aantal nachtvluchten moet omlaag.
  • Afspraken over geluidshinder moeten nagekomen en gehandhaafd worden.

Zie verder Luchtvaart.