HomeStandpuntenVerwarde personen

Standpunten

Verwarde personen

De zorg rondom verwarde personen is helaas verwarrend doordat zij met heel veel verschillende zorgwetten en instanties te maken hebben. Het verminderen van het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg moet gepaard gaan met het opbouwen van goede zorg en hulpverlening in de thuissituatie en beschermde woonvormen. Het is belangrijk dat gemeenten, zorgaanbieders, politie en woningcorporaties hun werk beter op elkaar afstemmen. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden over vervoer, 24/7 uur crisisopvang en zorg in de wijk. Ook wil de SGP dat er meer kennis over verwardheid komt bij meldkamer van de politie.