Standpunten

Voedsel

Terecht is er toenemende aandacht voor de kwaliteit van ons voedsel. De schandalen die de laatste jaren in Nederland en daarbuiten veel ophef veroorzaakten, drukken ons met de neus op het feit dat we met onze massaproductie en monocultures wel erg kwetsbaar zijn. Voor de producenten, die heel makkelijk in een kwaad daglicht kunnen komen te staan, moet dit een les zijn om het maximaal mogelijke te doen om op een eerlijke manier hoogwaardige en gezonde producten af te leveren.

Concreet:

  • Geen pardon voor bedrijven die ‘rommelen’ met (grondstoffen voor) voedsel.
  • Het vermarkten van biologische producten, streekproducten en tussensegmenten moet gestimuleerd worden.
  • De overheid moet zorg dragen voor een voedselketen die vrij is van genetisch gemodificeerd materiaal.
  • De verspilling van voedsel moet aangepakt worden. Er wordt teveel weggegooid. Zie Voedselverspilling.