HomeStandpuntenVoortijdig schoolverlaten

Standpunten

Voortijdig schoolverlaten

Elk jaar vallen teveel leerlingen uit het onderwijs. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken. Zo functioneert het gezin waaruit deze jongeren komen vaak niet optimaal. Ook de schaalvergroting in het onderwijs werkt niet altijd positief uit. Maar ook in het onderwijs zelf zijn problemen te vinden die het risico op schooluitval vergroten. Het ontbreekt bijvoorbeeld regelmatig aan de nodige begeleiding. Die risico’s moeten we zoveel mogelijk tegengaan.

  • Het aantal leerplichtambtenaren moet worden uitgebreid, zodat controle op de leerplicht effectief kan worden vormgegeven.
  • Combinatietrajecten tussen vmbo en mbo moeten worden uitgebreid.
  • Er dienen meer trajecten voor coaching en begeleiding van leerlingen beschikbaar te zijn.