HomeStandpuntenVrijheid van godsdienst

Standpunten

Vrijheid van godsdienst

Kerken moeten vrij zijn om zich naar eigen overtuiging te organiseren. Aan die positie en organisatievrijheid mag niet worden getornd.

Tegen het radicaal islamitische gedachtegoed moet stevig opgetreden worden. Die strijd mag echter niet aangegrepen worden om de organisatievrijheid van kerken te beknotten.

Uitwisseling van adresgegevens tussen overheid en kerken draagt bij aan de participatiesamenleving en het tegengaan van bijvoorbeeld vereenzaming bij ouderen. Laat dat zo blijven.

Gewetensvrijheid is een kostbaar goed. Trouwambtenaren of andere beroepsgroepen mogen hun door het christelijk geloof gestempelde geweten volgen, zonder dat dit consequenties heeft voor hun beroepskeuze of baanbehoud.