HomeVerkiezingsprogramma EP

Verkiezingsprogramma 2019-2024 Europees Parlement

L.S.,

Op het partijcongres van zaterdag 16 februari 2019 D.V. worden de amendementen op het CU-SGP conceptverkiezingsprogramma voor het Europees Parlement behandeld en zullen tijdens het middaggedeelte de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen centraal staan. De uitnodiging voor dit partijcongres kunt u hier downloaden. Ook vragen wij uw aandacht voor het programma en de vergaderorde van het partijcongres.

Het conceptverkiezingsprogramma met regelnummers voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u hier bekijken. Tot slot, er is een aantal amendementen door afdelingen/kiesverenigingen en door de SGP-jongerenorganisatie ingediend. Deze bundel amendementen met de daarbij behorende preadviezen van het Hoofdbestuur is ook voor u beschikbaar. Op amendement nr. 3 is een wijziging gekomen met een daarbij behorend preadvies.

We hopen u op zaterdag 16 februari te ontmoeten.