U zocht op: onderwijs, dit leverde 231 resultaten op.


Acceptatieplicht onderwijs

SGP / Standpunten / 37 woorden

...ig, bijvoorbeeld een plicht voor scholen om alle leerlingen te accepteren. Dergelijke dwang is bovendien in strijd met de vrijheid van onderwijs uit de Grondwet. Bijzondere scholen hebben op grond daa...

Basis- en voortgezet onderwijs

SGP / Standpunten / 38 woorden

...zoveel mogelijk binnen de context van het reguliere onderwijs. Voor gevallen waarbij het voor de betreffende leerlingen beter is om niet binnen het reguliere onderwijs mee te draaien, moeten voldoende...

Beroepsonderwijs

SGP / Standpunten / 35 woorden

  Het beroepsonderwijs is een belangrijke schakel in onze samenleving en economie. Hier worden kundige vakkrachten opgeleid die in allerlei sectoren nodig zijn. Het karakter van het beroepsonderw...

Bijzonder onderwijs

SGP / Standpunten / 38 woorden

Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere sc...

Hoger onderwijs

SGP / Standpunten / 37 woorden

...n nieuwe generaties. Bovendien wordt op de meest uiteenlopende terreinen gezocht naar nieuwe en diepere inzichten om problemen en uitdagingen in onze samenleving te lijf te gaan. Het hoger onderwijs d...

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

SGP / Standpunten / 38 woorden

Het beroepsonderwijs is een belangrijke schakel in onze samenleving en economie. Hier worden kundige vakkrachten opgeleid die in allerlei sectoren nodig zijn. Het karakter van het beroepsonderwijs ver...

Onderwijs

SGP / Standpunten / 42 woorden

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom sturen we onze kinderen al vroeg naar school. Degelijk onderwijs is een onmisbaar voorrecht. Het helpt jongeren om op eigen benen te gaan staan en hun weg door het l...

Passend onderwijs

SGP / Standpunten / 37 woorden

Het aantal leerlingen in het onderwijs dat extra zorg nodig heeft, is behoorlijk toe. Behalve voor ouders ligt hier voor scholen een verantwoordelijkheid. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk leerl...

Speciaal onderwijs

SGP / Standpunten / 37 woorden

Het aantal leerlingen in het onderwijs dat extra zorg nodig heeft, is behoorlijk toe. Behalve voor ouders ligt hier voor scholen een verantwoordelijkheid. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk leerl...

Vrijheid van onderwijs

SGP / Standpunten / 38 woorden

Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere sc...