U zocht op: openbaar vervoer, dit leverde 26 resultaten op.


Openbaar Vervoer

SGP / Standpunten / 45 woorden

Een goed functionerend openbaar vervoer(netwerk) brengt veel mensen van A naar B, zorgt voor minder auto's op de weg en is goed voor het milieu. Het Rijk moet meer investeren in regionaal openbaar ver...

Boerkaverbod

SGP / Standpunten / 39 woorden

...inste belemmerend voor het ervaren van die veiligheid en de open communicatie. In de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer moet het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden zijn. ...

Elektronisch patiƫntendossier

SGP / Standpunten / 29 woorden

...en. Uiteraard mogen gegevens pas uitgewisseld worden na uitdrukkelijke toestemming daarvoor van de patiënt. De overheid moet daarvoor goede landelijke nutsvoorzieningen voor gegevensuitwisseling ...

Infrastructuur

SGP / Standpunten / 36 woorden

.... Voldoende budget in het Infrastructuurfonds is nodig om fileknelpunten aan te pakken en het openbaar vervoer te verbeteren. Bijzonder aandachtspunt is het onderhoud van bruggen, viaducten, tunnels e...

Islam

SGP / Standpunten / 41 woorden

...ldoende slagkracht hebben en houden, als het kan in goed overleg met moslims die aan de goede kant staan. De overheid mag, sterker nog, móet oog hebben voor het onderscheid dat er is tussen god...

Media

SGP / Standpunten / 47 woorden

De rol van media is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. In huis, op straat en in het openbaar vervoer, overal worden we geconfronteerd met uitingen van de media. De kunst is om op een goede m...

Mobiliteit

SGP / Standpunten / 37 woorden

Mobiliteit is voor mensen erg belangrijk. Voor het werk, voor sociale contacten en voor recreatie. SGP kiest daarom voor beleid, waarin auto en OV op waarde worden geschat. Een beleid dat zich kenmerk...

Verkeer

SGP / Standpunten / 37 woorden

Mobiliteit is voor mensen erg belangrijk. Voor het werk, voor sociale contacten en voor recreatie. SGP kiest daarom voor beleid, waarin auto en OV op waarde worden geschat. Een beleid dat zich kenmerk...

Zorguitgaven

SGP / Standpunten / 35 woorden

...door medische handelingen die gebruikmaken van e-Health adequaat te vergoeden. In de tweede plaats streeft de SGP naar een betrokken samenleving waar iedereen die dat kan een steentje bijdraagt. Dat b...

Betaalbaar openbaar vervoer in heel Nederland

Tweede Kamer / Actueel / 21 mrt. 2019 / 45 woorden

...dens een algemeen overleg in de Kamer aandacht voor het openbaar vervoer in de provincies en ook in het landelijk gebied. Lees hieronder zijn inbreng. Het openbaar vervoer staat open voor iedereen. Da...