U zocht op: orgaandonatie, dit leverde 9 resultaten op.


Orgaandonatie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Bij orgaandonatie gaat het om een emotioneel en gevoelig onderwerp: voor mensen die een keuze moeten vastleggen, voor nabestaanden die daadwerkelijk met orgaandonatie te maken krijgen als een geliefde...

Actief Donor Registratiesysteem

SGP / Standpunten / 37 woorden

Bij orgaandonatie gaat het om een emotioneel en gevoelig onderwerp: voor mensen die een keuze moeten vastleggen, voor nabestaanden die daadwerkelijk met orgaandonatie te maken krijgen als een geliefde...

Constitutionele toetsing

SGP / Standpunten / 34 woorden

...ring en de Tweede en Eerste Kamer. Wetsvoorstellen die inbreuk doen op de grondrechten (zoals bijvoorbeeld het wetsvoorstel over orgaandonatie op de lichamelijke integriteit), mogen door het parlement...

Medische ethiek

SGP / Standpunten / 31 woorden

...slacht of kenmerken van ziekten en aandoeningen moet worden tegengaan. De overheid financiert dergelijk onderzoek niet langer. Ook niet op Europees niveau. De mogelijkheden voor embryoselectie worden ...

Veel mist rond debat over orgaandonatie

Eerste Kamer / Actueel / 13 feb. 2018 / 39 woorden

SGP-senator Diederik van Dijk maakt zich grote zorgen over alle mist die nu opstijgt rond het debat orgaandonatie. Bij zo'n precair thema is dit niet aanvaardbaar. Lees hier zijn bijdrage aan het deba...

Geen stilzwijgende 'orgaandonatie'

Eerste Kamer / Actueel / 30 jan. 2018 / 35 woorden

...recht kan een inbreuk worden gemaakt als burgers daarvoor vrijwillig én geïnformeerd toestemming geven. Het wetsvoorstel ‘orgaandonatie’ regelt echter dat als burgers geen acti...

Orgaandonatie: wie zwijgt stemt toe?

Eerste Kamer / Actueel / 6 feb. 2018 / 35 woorden

...id kent waar de overheid en de publieke opinie buiten moeten blijven. Het wetsvoorstel ‘orgaandonatie’ neemt de principieel beperkte reikwijdte van de overheidsmacht onvoldoende in acht. D...

De SGP blijft streven naar een meerderheidskabinet

Tweede Kamer / Actueel / 30 mei 2017 / 37 woorden

...ver is het helaas nog niet gekomen, wat ons betreft is het nog steeds de moeite waard deze mogelijkheid serieus te onderzoeken. De heer Pechtold heeft in het vorige formatiedebat collega Roemer kracht...

Bericht uit de Senaat

Eerste Kamer / Actueel / 6 jan. 2017 / 32 woorden

...najaar was er nog een reeks van drie grote debatten. De Algemeen Politieke Beschouwingen, de Algemene Financiële Beschouwingen en het Belastingplan 2017. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwing...