U zocht op: religie, dit leverde 76 resultaten op.


Christenvervolging

SGP / Standpunten / 36 woorden

...voor geloofsvervolgden, met name voor wat de Bijbel noemt de ‘huisgenoten van het geloof’, moet een speerpunt zijn in het buitenlands beleid van Nederland. Het is een urgent probleem, dat ...

Grondwet en grondrechten

SGP / Standpunten / 44 woorden

...eiden taken hebben. Of de notie dat je op zondag in principe niet hoeft te werken. En het randschrift ‘God zij met ons’ op de euro’s. Deze noties zijn het dubbel en dwars waard om ve...

Israël

SGP / Standpunten / 36 woorden

...rop’; zware druk van bovenaf om te komen tot een twee-statenoplossing wijst de SGP af. De SGP is tegen eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat. Bij niet-naleving kan het atoomverdrag met ...

Theocratie

SGP / Standpunten / 40 woorden

...eert haar visie op het uitgangspunt dat de overheid haar gezag niet ontleent aan het volk, maar aan God de Heere, bij Wie het allerhoogste gezag berust. In de Tien Geboden geeft Hij het juiste ondersc...

Vaccinatie

SGP / Standpunten / 36 woorden

...t laten inenten, lopen uiteen. Sommigen laten zichzelf en hun kinderen niet vaccineren om godsdienstige redenen. Zij geven hiermee uiting aan hun vertrouwen op God. Anderen doen dit op basis van (veel...

Bescherm (religieuze) minderheden Irak

Tweede Kamer / Actueel / 11 aug. 2014 / 38 woorden

... van de SGP-fractie hebben met afschuw, verdriet en verbijstering kennis genomen van de gruwelen die (religieuze) minderheden in Irak moeten ondergaan als gevolg van de opmars van de IS-horde. Met die...

Religieuze zuivering in Midden-Oosten

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 13 sep. 2013 / 37 woorden

Na de Arabische lente is in het Midden-Oosten een „stille religieuze zuivering” op gang gekomen: Palestijnse christenen zijn vrijwel geheel verdwenen, in Egypte krijgen kopten slag na sl...

Kamer wil geen gedwongen knieval in moskee

Tweede Kamer / Actueel / 6 nov. 2018 / 39 woorden

Schoolkinderen moeten niet gedwongen kunnen worden om mee te doen aan religieuze handelingen, zoals knielen voor Allah. Dat is de kern van een SGP-motie die is aangenomen door de Tweede Kamer. Achterg...

Geweld? Dan geen asiel!

Tweede Kamer / Actueel / 28 sep. 2015 / 35 woorden

Asielzoekers die zich schuldig maken aan (religieus) geweld verspelen hun recht op asiel. Dat stelt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij. Er komen steeds meer berichten dat in verschillende asielzoeke...

Zijn er populisten onder de theocraten?

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 11 feb. 2020 / 38 woorden

...ven in 2017 voedsel aan die gedachte. In dit boek stelt Ewart Bosma in zijn bijdrage dat de politieke stijl van de SGP in de jaren 1920 en 1930 somtijds ook populistische trekken vertoonde. En Fred va...