U zocht op: religie, dit leverde 71 resultaten op.


Christenvervolging

SGP / Standpunten / 36 woorden

...voor geloofsvervolgden, met name voor wat de Bijbel noemt de ‘huisgenoten van het geloof’, moet een speerpunt zijn in het buitenlands beleid van Nederland. Het is een urgent probleem, dat ...

Grondwet en grondrechten

SGP / Standpunten / 44 woorden

...eiden taken hebben. Of de notie dat je op zondag in principe niet hoeft te werken. En het randschrift ‘God zij met ons’ op de euro’s. Deze noties zijn het dubbel en dwars waard om ve...

Israël

SGP / Standpunten / 36 woorden

...rop’; zware druk van bovenaf om te komen tot een twee-statenoplossing wijst de SGP af. De SGP is tegen eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat. Bij niet-naleving kan het atoomverdrag met ...

Theocratie

SGP / Standpunten / 40 woorden

...eert haar visie op het uitgangspunt dat de overheid haar gezag niet ontleent aan het volk, maar aan God de Heere, bij Wie het allerhoogste gezag berust. In de Tien Geboden geeft Hij het juiste ondersc...

Bescherm (religieuze) minderheden Irak

Tweede Kamer / Actueel / 11 aug. 2014 / 38 woorden

... van de SGP-fractie hebben met afschuw, verdriet en verbijstering kennis genomen van de gruwelen die (religieuze) minderheden in Irak moeten ondergaan als gevolg van de opmars van de IS-horde. Met die...

Religieuze zuivering in Midden-Oosten

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 13 sep. 2013 / 37 woorden

Na de Arabische lente is in het Midden-Oosten een „stille religieuze zuivering” op gang gekomen: Palestijnse christenen zijn vrijwel geheel verdwenen, in Egypte krijgen kopten slag na sl...

Kamer wil geen gedwongen knieval in moskee

Tweede Kamer / Actueel / 6 nov. 2018 / 39 woorden

Schoolkinderen moeten niet gedwongen kunnen worden om mee te doen aan religieuze handelingen, zoals knielen voor Allah. Dat is de kern van een SGP-motie die is aangenomen door de Tweede Kamer. Achterg...

Geweld? Dan geen asiel!

Tweede Kamer / Actueel / 28 sep. 2015 / 35 woorden

Asielzoekers die zich schuldig maken aan (religieus) geweld verspelen hun recht op asiel. Dat stelt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij. Er komen steeds meer berichten dat in verschillende asielzoeke...

Godsdienstvrijheid in Midden-Oosten

Tweede Kamer / Actueel / 4 jul. 2019 / 39 woorden

...ltijd voorop als het gaat om de mensenrechten. Laat Nederland die rol nu óók pakken in het Midden-Oosten. Mooi dat de Kamer dit voorstel steunt,” aldus Van der Staaij. In het debat...

Kiezen voor Baudet òf Klaver?!

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 24 apr. 2019 / 36 woorden

...dse volk. Dan de Europese Unie. Baudet ziet hierin een regelrechte aanval op de natiestaat en een ondermijning van de democratie, doordat de Brusselse elite onverdroten doorgaat met het opleggen van b...