U zocht op: visserij, dit leverde 52 resultaten op.


Visserij

SGP / Standpunten / 38 woorden

...door Brussel keihard tegengewerkt. Ook hangt de Brexit als een donkere wolk boven de Noordzee: mogen onze vissers straks nog wel in Britse wateren vissen? Vissers die de kost verdienen op de...

Aanlandplicht

SGP / Standpunten / 35 woorden

...oeld om de hoeveelheid ongewenste bijvangsten terug te dringen. De SGP is tegen de aanlandplicht. De maatregel is te rigoureus. Bij de aanlandplicht gaat alle ongewenst bijgevangen vis sowieso dood. A...

Pulskor

SGP / Standpunten / 37 woorden

...ert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de kottervisserij. Bij de pulskor slepen niet langer grote kettingen over de zeebodem, maar worden kleine stroomstootjes gebruikt om vissen in het...

Landbouw

SGP / Standpunten / 32 woorden

...e. De SGP is trots op onze landbouw. Boeren en tuinders hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat besef leeft breed in deze sectoren. Dieren verdienen goede zorg. Gewasbeschermingsmid...

Mededingingsbeleid

SGP / Standpunten / 34 woorden

...ming moet daarom voorkomen worden. Op twee punten verdient het mededingingsbeleid aanpassing: In sectoren als landbouw, visserij en binnenvaart moeten de vele kleine bedrijven opboksen tegen grote afn...

Zeeland

SGP / Standpunten / 31 woorden

...verheid moet niet vanuit het oogpunt van doelmatigheid allerhande steun- en servicepunten terugtrekken, maar juist investeren in kleine kernen. Belangrijk is vooral het instandhouden van kleine schole...

Weer groen sein voor puslvisserij

SGP / Actueel / 9 mei 2018 / 42 woorden

...eer en Voedselkwaliteit op aan om een Belgisch onderzoek naar de pulsvisserij snel aanhangig te maken in Europa. Dat onderzoek wijst uit dat pulsvisserij geen negatieve gevolgen heeft voor het leven i...

Kamer steunt motie voor gelijk speelveld visserij

Tweede Kamer / Actueel / 11 apr. 2018 / 33 woorden

...Roelof Bisschop voor een gelijk Europees speelveld voor visserijbedrijven aangenomen. De praktijk leert dat buitenlandse toezichthouders nauwelijks aan boord van hun ‘eigen’ kotters komen,...

Zwarte dag voor duurzame visserij

Tweede Kamer / Actueel / 16 jan. 2018 / 39 woorden

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd voor een totaalverbod op de pulsvisserij. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “Dit is een zwarte dag voor de Nederlandse visserij. Een klap in het gezicht ...

SGP stelt Kamervragen over spiering-visserij

Tweede Kamer / Actueel / 22 mrt. 2017 / 38 woorden

...er geen vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet afgeven. Ze wachten nog op aanpassing van een visserijprotocol door het ministerie. De SGP wil niet dat IJsselmeervissers tussen wal en schip v...