U zocht op: armoede, dit leverde 881 resultaten op.

De 89 meest relevante resultaten worden getoond.

Abortus Provocatus

SGP / Standpunten / 34 woorden

... vrouw die hulp zoekt. De Inspectie moet op de naleving hiervan streng toezien. Alle vrouwen moeten geïnformeerd worden over de mogelijke negatieve emotionele, psychische en fysieke problemen en ...

Bijstand

SGP / Standpunten / 30 woorden

...in economisch mindere tijden te handhaven. Concreet: Schuldhulpverlening is een taak die gemeenten goed moeten behartigen wanneer burgers vanwege problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan ...

Democratie

SGP / Standpunten / 32 woorden

...ander van directe democratie. Referenda, een gekozen burgemeester of minister-president en andere vormen van bestuurlijke ‘vernieuwing’ zijn een teken van armoede. Goede bestuurders houden...

Mensenrechten

SGP / Standpunten / 36 woorden

...rking, op het terrein van militaire missies, maar ook op het vlak van het internationale recht en de mensenrechten doet Nederland echter ook veel waardevolle dingen. Die reputatie moet hoog worden geh...

Ontwikkelingssamenwerking

SGP / Standpunten / 40 woorden

Het slechte nieuws is dat er iedere dag nog meer dan 800 miljoen mensen leven in extreme armoede. En 30 miljoen mensen gaan gebukt onder moderne slavernij. Maar er is ook goed nieuws: het percentage m...

Prenataal onderzoek

SGP / Standpunten / 37 woorden

...are discriminatie van gehandicapt leven. De overheid heeft juist de taak om de acceptatie van mensen met een beperking te bevorderen. Aan ouders bij wie geconstateerd is dat hun kindje mogelijk een be...

Uitkering

SGP / Standpunten / 30 woorden

...in economisch mindere tijden te handhaven. Concreet: Schuldhulpverlening is een taak die gemeenten goed moeten behartigen wanneer burgers vanwege problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan ...

Minder karig voor ontwikkelingshulp

Tweede Kamer / Actueel / 5 okt. 2016 / 39 woorden

Terwijl om ons heen de wereld in brand staat en velen lijden onder geweld en armoede, bezuinigt de regering 500 miljoen euro op ontwikkelingssamenwerking. Om dit voor een deel weer ongedaan te maken h...

Debat koninkrijksrelaties

Eerste Kamer / Actueel / 21 jun. 2016 / 34 woorden

...le kerken in Caribisch Nederland beter wordt benut in de strijd tegen armoede, jeugdproblematiek, prostitutie en criminaliteit. De secularisatie heeft op deze eilanden niet toegeslagen; de overgrote m...

Provincies op zoek naar andere belastingbron

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 18 mrt. 2019 / 36 woorden

...onderzoek uit dat de leaserijders die gretig gebruik maakten van de kortingsregeling in de praktijk maar een kwart van de kilometers op elektrische energie reden. De effectiviteit van de regeling is d...