U zocht op: klimaat, dit leverde 989 resultaten op.

De 148 meest relevante resultaten worden getoond.

Klimaat

SGP / Standpunten / 43 woorden

...n met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het klimaat. Over de mate waarin en de gevolgen op de lange(re) termijn valt te discussiëren. Alleen al u...

Binnenvaart

SGP / Standpunten / 35 woorden

...arwegen, de haarvaten van het transport over water. Om dat noodzakelijke werk te kunnen doen, moet er voldoende geld voor worden gereserveerd. De capaciteit van de Volkerak- en Kreekraksluizen moet sn...

CO2-uitstoot

SGP / Standpunten / 40 woorden

...aden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het klimaat. Over de mate waarin en de gevolgen op de lange(re) termijn valt te discussi...

Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 38 woorden

...n aan toekomstige generaties. Dit zijn noties waarop de SGP aangesproken kan en mag worden. Het is niet eenvoudig. Bouwen gaat ons makkelijker af dan bewaren. Of het nu gaat om de schaalvergroting in ...

Energie

SGP / Standpunten / 34 woorden

...sparing daarom op één! Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fa...

Europese Unie

SGP / Standpunten / 39 woorden

...l anders uitzien dan de EU die we tot nu toe hadden. We mogen niet vergeten dat de samenwerking tussen Europese staten een steentje bijdroeg en bijdraagt aan de vrede, veiligheid en welvaart in Europa...

Euthanasie

SGP / Standpunten / 30 woorden

...elke andere grond ook mag niet worden toegestaan. Palliatieve sedatie mag nooit gebruikt worden als sluiproute om de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie te ontlopen. ‘Euthanasieshopping’ ...

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

SGP / Standpunten / 33 woorden

... handel kan ten goede komen aan de allerarmsten, maar dat is niet automatisch het geval. Wanneer Nederlandse ondernemers en investeerders als goede rentmeesters rekening houden met de lokale politieke...

Ontwikkelingssamenwerking

SGP / Standpunten / 32 woorden

...ijdragen aan veiligheid en welvaart in andere landen. Doordat rechtsbescherming uitbuiting en diefstal tegengaat, ontstaat een veilige situatie voor school, werk en leven. Zo hebben ook programma&rsqu...

Rechtspraak

SGP / Standpunten / 42 woorden

...ordt, dan blijkt het voor misdadigers lonend te zijn om hun ‘beroep’ voort te zetten. De SGP wil daarom een strafklimaat dat meer aansluit bij de ernst van de gepleegde misdrijven. Ook ste...