U zocht op: Arbeidsmarkt, dit leverde 34 resultaten op.


AOW en pensioenen

SGP / Standpunten / 32 woorden

Voor een solide pensioenstelsel is herziening nodig. Het moet in ieder geval steviger. Toekomstbestendiger. Met meer keuzevrijheid. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele stelsel op termijn onbetaalbaar...

Arbeid

SGP / Standpunten / 44 woorden

Wie z’n leven zinvol wil besteden, kan dat het best doen door te leven ten dienste van God en van zijn naaste. Dat kan door onder meer je belangeloos in te zetten voor anderen. Velen doen dat: v...

Jeugdwerkloosheid

SGP / Standpunten / 37 woorden

Er moet meer worden gedaan om jongeren aan het werk te krijgen. De uitvoerende instanties dragen er zorg voor dat kwetsbare jongeren meer dan evenredig aan bod komen bij het vervullen van openstaande ...

Mantelzorg en vrijwilligers

SGP / Standpunten / 36 woorden

Het is prachtig als mensen zich vrijwillig en belangeloos willen inzetten voor andere mensen. Daarom vindt de SGP dat we niet zuinig genoeg kunnen zijn op onze mantelzorgers en vrijwilligers. Door de ...

Pensioenen

SGP / Standpunten / 32 woorden

Voor een solide pensioenstelsel is herziening nodig. Het moet in ieder geval steviger. Toekomstbestendiger. Met meer keuzevrijheid. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele stelsel op termijn onbetaalbaar...

Sociale zekerheid

SGP / Standpunten / 41 woorden

In de komende jaren staat de overheid voor grote uitdagingen om mensen die nu aan de kant staan, toch - ondanks de economische crisis - arbeid te laten verrichten. Daarom steekt de SGP extra geld in h...

Werkloosheidswet (WW)

SGP / Standpunten / 41 woorden

In de komende jaren staat de overheid voor grote uitdagingen om mensen die nu aan de kant staan, toch - ondanks de economische crisis - arbeid te laten verrichten. Daarom steekt de SGP extra geld in h...

ZZP'ers

SGP / Standpunten / 37 woorden

Het verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers draagt bij aan een meer gezonde Arbeidsmarkt. Jongeren komen dan eerder in aanmerking voor een vaste baan. En oudere werknemers worden mi...

Arbeidsmarkt op de schop

Tweede Kamer / Actueel / 23 jan. 2020 / 37 woorden

De SGP kan zich goed vinden in de koers die de commissie-Borstlap aangeeft voor de Arbeidsmarkt. Werkgevers en werkenden zijn gebaat bij een eenvoudiger systeem van arbeidscontracten. Ook is het hard ...

ZZP'ers zitten in de knel

Tweede Kamer / Actueel / 6 feb. 2020 / 41 woorden

SGP-Kamerlid Chris Stoffer pleit voor meer ruimte op de Arbeidsmarkt. Vooral eenverdieners en ZZP’ers zitten in de knel. Lees hier zijn inbreng bij het debat over de toekomst van de Arbeidsmarkt...