U zocht op: Asiel, dit leverde 74 resultaten op.


Asiel en migratie

SGP / Standpunten / 32 woorden

...lname aan onze samenleving te vergroten. Concreet: De Europese richtlijn voor gezinshereniging moet worden aangepast, zodat Nederland strengere eisen kan stellen het inkomen en de leeftijd van migrant...

Immigratiebeleid

SGP / Standpunten / 32 woorden

...lname aan onze samenleving te vergroten. Concreet: De Europese richtlijn voor gezinshereniging moet worden aangepast, zodat Nederland strengere eisen kan stellen het inkomen en de leeftijd van migrant...

Opvang in de regio

SGP / Standpunten / 31 woorden

Internationale regels en verdragen, waaronder in ieder geval het Vluchtelingenverdrag, zijn onvoldoende afgestemd op de huidige omvang van de vluchtelingenstromen. Deze verdragen moeten bij de tijd ge...

Christenvervolging

SGP / Standpunten / 36 woorden

Christenen hebben wereldwijd het meest te lijden onder vervolgingen. De laatste jaren wordt het alleen maar erger. Met name in islamitische landen worden ze bedreigd en uitgemoord, maar ook in een com...

Europese Unie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Hervorming De bijna dogmatische ideologie dat de EU één dient te worden en haar invloedssfeer en macht steeds verder uit moet breiden, is bij veel Europese burgers en ondernemers op haar...

Illegaliteit (strafbaarstelling)

SGP / Standpunten / 35 woorden

De SGP staat met overtuiging voor een vreemdelingenbeleid dat zowel streng als rechtvaardig en menswaardig is. Dat is een moeilijke en ook weerbarstige taak in de gebroken werkelijkheid waarin wij lev...

Migratie

SGP / Standpunten / 32 woorden

...lname aan onze samenleving te vergroten. Concreet: De Europese richtlijn voor gezinshereniging moet worden aangepast, zodat Nederland strengere eisen kan stellen het inkomen en de leeftijd van migrant...

Strafbaarstelling illegaliteit

SGP / Standpunten / 35 woorden

De SGP staat met overtuiging voor een vreemdelingenbeleid dat zowel streng als rechtvaardig en menswaardig is. Dat is een moeilijke en ook weerbarstige taak in de gebroken werkelijkheid waarin wij lev...

Vreemdelingenbeleid

SGP / Standpunten / 32 woorden

...lname aan onze samenleving te vergroten. Concreet: De Europese richtlijn voor gezinshereniging moet worden aangepast, zodat Nederland strengere eisen kan stellen het inkomen en de leeftijd van migrant...

Asielbijdrage: stoppen met dat dwangsomcircus

Tweede Kamer / Actueel / 24 jun. 2020 / 41 woorden

...het kabinet een verstandig besluit nam: stoppen met dat dwangsomcircus. Voor mijn fractie zijn de argumenten om Asielzaken uit te zonderen van de Wet dwangsom helder. Fluctuaties in de Asielstroom gev...