U zocht op: Belasting, dit leverde 267 resultaten op.


Belastingstelsel

SGP / Standpunten / 41 woorden

Een rechtvaardig Belastingstelsel staat of valt met de vraag: is datgene wat mensen van hun inkomen en vermogen af moeten dragen aan de staat eerlijk, ja of nee? Als het bestaansminimum niet langer be...

Dividendbelasting

SGP / Standpunten / 36 woorden

Vanwege de grote budgettaire consequenties en de suggestie dat multinationals nog minder Belasting gaan betalen, staat het onderwerp garant voor verhitte debatten. De SGP is niet principieel voor of t...

Gemeenschappelijke belastingen

SGP / Standpunten / 39 woorden

Lokale en regionale bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, zijn heel goed in staat om te bepalen wat in het belang van de ‘eigen’ bevolking is. Uiteraard staat het gemeenten vrij om,...

Inkomstenbelasting

SGP / Standpunten / 41 woorden

Een rechtvaardig Belastingstelsel staat of valt met de vraag: is datgene wat mensen van hun inkomen en vermogen af moeten dragen aan de staat eerlijk, ja of nee? Als het bestaansminimum niet langer be...

Vennootschapsbelasting

SGP / Standpunten / 31 woorden

Om de prikkel tot ondernemerschap te vergroten en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te verbeteren, moet de vennootschapsBelasting verlaagd worden. Zie verder bij ondernemerschap.

Mantelzorg en vrijwilligers

SGP / Standpunten / 36 woorden

Het is prachtig als mensen zich vrijwillig en belangeloos willen inzetten voor andere mensen. Daarom vindt de SGP dat we niet zuinig genoeg kunnen zijn op onze mantelzorgers en vrijwilligers. Door de ...

Afval

SGP / Standpunten / 35 woorden

  Een Nederlander gooit ieder jaar ongeveer 235 kilo restafval weg. Helaas zit daar nog veel blik, plastic en papier tussen, allemaal materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Met elkaar ku...

Begrotingstekort

SGP / Standpunten / 39 woorden

De begroting lijkt op orde, maar juist nu moeten we extra waakzaam zijn. Willen we het huishoudboekje van de staat in de toekomst gezond houden, dan moeten we nieuwe uitgaven toetsen op vier punten. W...

Binnenlands bestuur

SGP / Standpunten / 39 woorden

    Lokale en regionale bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, zijn heel goed in staat om te bepalen wat in het belang van de ‘eigen’ bevolking is. Uiteraard staat het geme...

Economie

SGP / Standpunten / 37 woorden

...edingen door de overheid worden te vaak onnodige eisen gesteld. Ook worden te vaak opdrachten geclusterd. Kleine(re) bedrijven missen daardoor vaak de boot. Dat kan en moet anders. Barrières vo...