U zocht op: Belastingplan, dit leverde 35 resultaten op.


Pijnpunten in het belastingplan

Tweede Kamer / Actueel / 13 nov. 2019 / 34 woorden

...sten met 44% stijgen, bijna een verdubbeling! En een academisch ziekenhuis. Die mogen straks ook 159% meer ODE-heffing gaan afdragen. Dat is niet uit te leggen voorzitter. Ik roep de Staatsecretaris d...

Behandeling belastingplan Eerste Kamer

Eerste Kamer / Actueel / 11 dec. 2018 / 39 woorden

...e momenten dat de verwarring toeslaat, zoals onlangs bij een briefing over de 9 wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2019 die aan de orde zijn. Bij sommige onderwerpen heb ik even met de ogen g...

Bijdrage debat Belastingplan 2016

Eerste Kamer / Actueel / 14 dec. 2015 / 40 woorden

Vandaag bespreken wij het Belastingplan 2016, het Belastingplan 2017 en het Belastingplan 2019, althans, daar lijkt het op als we de Novelle die nog in de TK besproken moet worden erbij betrekken. Imm...

Stemverklaring belastingplan

Tweede Kamer / Actueel / 18 nov. 2015 / 37 woorden

Een forse lastenverlichting van 5 miljard zou goed nieuws zijn. Daar doet de SGP graag aan mee! Tegelijk is het een grote verantwoordelijkheid om het geld goed te verdelen. Zo’n mogelijkheid kri...

Debatbijdrage eenverdieners

Tweede Kamer / Actueel / 22 nov. 2017 / 38 woorden

Belastingplan 2018 2017-11-21 SGP – Elbert Dijkgraaf Het zal u vast niet ontgaan zijn dat ik hier met een aardig pak papier naar het spreekgestoelte kwam. Dat zijn allemaal brieven van eenverdie...

Eindelijk onderzoek naar eenverdieners

Tweede Kamer / Actueel / 13 dec. 2016 / 32 woorden

...zien de werkloosheid verder dalen, we verwachten begrotingsevenwicht. Kortom: de crisis is voorbij. Ik hoop dat de staatssecretaris deze felicitaties wil doorgeleiden naar het kabinet! Overigens, de g...

Belastingplan 2016

Eerste Kamer / Actueel / 23 dec. 2015 / 39 woorden

...enkele jaren verworden tot een farce. Dat is treurig! De leden van de SGP willen dat niet accepteren. Juist in onze samenleving hebben we samenhang nodig, moet er ruimte zijn voor eigen keuzes. En die...

Kloof eenverdiener en tweeverdiener onacceptabel

Tweede Kamer / Actueel / 13 nov. 2015 / 41 woorden

Het kabinet kan met de nu voorgestelde wijziging van het Belastingplan niet rekenen op de steun van de SGP. Het Belastingplan is op diverse punten aangepast om aan verschillende partijen teg...

Hoe kon eenverdiener zo zwaar belast worden?

Tweede Kamer / Actueel / 12 nov. 2015 / 35 woorden

Korte belastinggeschiedenis van de eenverdiener Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw waren vrouwen niet belastingplichtig. Eventueel inkomen dat er was, werd bij het inkomen van haar man opgeteld. Dat...

Debat belastingplannen kabinet

Tweede Kamer / Actueel / 24 jun. 2015 / 42 woorden

Het zou voorbarig zijn om te zeggen dat na de zeven magere jaren nu de zeven vette jaren zijn aangebroken. We rekenen ons niet rijk. De staatsschuld is nog te hoog. Maar het is bemoedigend dat er ruim...