U zocht op: Belastingstelsel, dit leverde 52 resultaten op.


Belastingstelsel

SGP / Standpunten / 40 woorden

Een rechtvaardig Belastingstelsel staat of valt met de vraag: is datgene wat mensen van hun inkomen en vermogen af moeten dragen aan de staat eerlijk, ja of nee? Als het bestaansminimum niet langer be...

Mantelzorg en vrijwilligers

SGP / Standpunten / 36 woorden

Het is prachtig als mensen zich vrijwillig en belangeloos willen inzetten voor andere mensen. Daarom vindt de SGP dat we niet zuinig genoeg kunnen zijn op onze mantelzorgers en vrijwilligers. Door de ...

Inkomstenbelasting

SGP / Standpunten / 40 woorden

Een rechtvaardig Belastingstelsel staat of valt met de vraag: is datgene wat mensen van hun inkomen en vermogen af moeten dragen aan de staat eerlijk, ja of nee? Als het bestaansminimum niet langer be...

Sociale vlaktaks

SGP / Standpunten / 40 woorden

Een rechtvaardig Belastingstelsel staat of valt met de vraag: is datgene wat mensen van hun inkomen en vermogen af moeten dragen aan de staat eerlijk, ja of nee? Als het bestaansminimum niet langer be...

Vlaktaks

SGP / Standpunten / 40 woorden

Een rechtvaardig Belastingstelsel staat of valt met de vraag: is datgene wat mensen van hun inkomen en vermogen af moeten dragen aan de staat eerlijk, ja of nee? Als het bestaansminimum niet langer be...

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

SGP / Standpunten / 35 woorden

Het mooie van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is dat het echt een wet van en voor de samenleving kan zijn. Initiatieven vanuit de gemeenschap zelf, zoals van vrijwilligers, kerken, bedrij...

Zorg

SGP / Standpunten / 38 woorden

Goede zorg is een christelijke opdracht. Een zaak van hoofd, hart en handen. Met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een inspirerend voorbeeld. De afgelopen jaren is er in de zorg veel ver...

Senator Schalk: koopkrachtplaatje eenverdiener klopt niet

Eerste Kamer / Actueel / 20 nov. 2018 / 31 woorden

Rekenvoorbeeld: een tweeverdiener met een bruto jaarinkomen van 40.000 euro betaalt 1865 euro belasting en de koopkracht is dan dus 38.135 euro. Bij een koopkrachtontwikkeling van 1,6% is da...

Het SGP-wensenlijstje voor de Voorjaarsnota

Tweede Kamer / Actueel / 4 jul. 2018 / 33 woorden

Defensie, de eenverdiener, drugsafval, de belastingdruk voor woningscorporaties en wateroverlast. Het komt allemaal aan bod in de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de Voo...

Kloof tussen één- en tweeverdieners onverminderd groot

Tweede Kamer / Actueel / 24 mei 2018 / 32 woorden

Naar aanleiding van het CPB-rapport 'Eenverdieners onder druk', heeft de SGP een debat aangevraagd over het enorme verschil in belastingdruk tussen één en tweeverdieners. SGP-Kamerlid C...