U zocht op: Bijbel, dit leverde 196 resultaten op.


Arbeid

SGP / Standpunten / 35 woorden

...nnen, meisjes en jongens die op tal van manieren anderen een handje helpen. Hun bijdrage aan de maatschappij is letterlijk en figuurlijk van onschatbare betekenis. Een andere, en eveneens onmisbare ma...

Bijstand

SGP / Standpunten / 43 woorden

...en die om wat voor reden dan ook niet kunnen werken. Vanuit Bijbelse naastenliefde dient de overheid een schild voor hen te zijn. Als werken echt niet meer gaat, willen we - aanvullend op de ondersteu...

Christenvervolging

SGP / Standpunten / 36 woorden

...ele discriminatie of pesterijen, waardoor christenen zich gedwongen voelen om te vluchten. Overigens zijn het niet alléén christenen die vervolgd worden. Denk aan de Yezidi’s in Ir...

Doodstraf

SGP / Standpunten / 36 woorden

...rdt door de meeste Nederlandse politici categorisch afgewezen. Als Osama Bin Laden in Nederland zou zijn opgepakt, zou hij niet aan de VS worden uitgeleverd, omdat de doodstraf daar een mogelijke stra...

Energie

SGP / Standpunten / 35 woorden

...s te beschermen tegen nóg meer aardbevingen. Die kwetsbaarheid moeten we niet willen, zeker niet tegen de achtergrond van de wetenschap dat steeds meer ontwikkelingslanden in toenemende ma...

Godslastering

SGP / Standpunten / 42 woorden

...ruiing, dient ook de lastering van Gods Naam weer strafbaar te worden. De Naam van God is heilig. Lastering van God, zoals Hij Zich in de Bijbel bekend maakt, dient te worden tegengegaan. Ook dient bi...

Grondwet en grondrechten

SGP / Standpunten / 39 woorden

Veel Nederlandse wetten en regels zijn geworteld in Bijbelse waarden en normen. Denk aan de rechtstaat. Of aan het bestraffen van moord, doodslag en diefstal. Denk ook aan de christelijke feestdagen o...

Homohuwelijk

SGP / Standpunten / 37 woorden

... als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan geen goedkeuring worden gegeven aan de homoseksuele praktijk. Uiteraard wordt ...

Onderwijs

SGP / Standpunten / 39 woorden

...men aan ons over. Leren begint met aannemen op gezag van buiten, namelijk het gezag van de onderwijzer. Wie niet wil leren, is onhandelbaar. Ook de wetgever heeft dit onderkend. Leren is daarom een we...

Ontwikkelingssamenwerking

SGP / Standpunten / 33 woorden

...n ontwikkelingslanden in extreme armoede leeft daalde van 47% in 1990 naar 14% in 2015. Geld bestemd voor hulp aan andere landen kan ook góed worden besteed. Gerechtigheid en rentmeesterschap z...