U zocht op: Dierenwelzijn, dit leverde 33 resultaten op.


Dierenwelzijn

SGP / Standpunten / 35 woorden

...rmee boeren en tuinders beter kunnen zorgen voor het milieu en hun vee, moet meer geld worden uitgetrokken. Regels die innovatieve, milieu- en diervriendelijke stalsystemen in de weg staan moeten word...

Veehouderij

SGP / Standpunten / 38 woorden

... is. Dieren behoren tot Gods schepping. We mogen ze gebruiken, maar niet misbruiken. Wie een dier alleen maar ziet als een productiemiddel waarmee geld te verdienen is, doet geen recht aan d...

Bedrijfsovernames

SGP / Standpunten / 38 woorden

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor de economische bedrijvigheid. Omdat het voor jonge ondernemers moeilijk is om aan kapitaal te komen voor het overnemen van een bedrijf in het ...

Europees landbouwbeleid

SGP / Standpunten / 30 woorden

Nog steeds kunnen boeren en tuinders noodzakelijke investeringen om te kunnen blijven concurreren en vergroenen onvoldoende via de markt terugverdienen. Behoud van het Europees Gemeenschappelijk Landb...

Landbouw

SGP / Standpunten / 31 woorden

...van de hoge milieu- en Dierenwelzijnsstandaard van de Europese landbouw. Nederlandse kippenhouders met een scharrelstal leggen het bijvoorbeeld af tegen Amerikaanse mega-legbatterijen. Kwetsbare ...

Voor een toekomstbestendige landbouw

Tweede Kamer / Actueel / 22 jan. 2015 / 38 woorden

Aan de agrarische sector wordt aan alle kanten getrokken. Denk aan lage prijzen en de maatschappelijke druk en regelgeving rond milieu en Dierenwelzijn. Veel ondernemers vragen zich af waar het naar t...

Boer moet dierenwelzijn wel terugverdienen

Tweede Kamer / Actueel / 24 jan. 2013 / 34 woorden

De SGP maakt zich sterk voor een investeringsregeling voor jonge boeren. Ook wil de partij meer en uitgebreider veldonderzoek vanwege het onderzoek van Lantinga over emissiefactoren. Ook moet de begre...

Het landbouwbeleid staat op een kruispunt

Tweede Kamer / Actueel / 9 okt. 2019 / 39 woorden

Zowel de landbouw als de visserij staan onder grote druk. En die druk neemt steeds meer toe. Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan de behandeling van de begroting van LNV.  "We...

Liever 10 koeien in de wei dan 1 vliegtuig in de lucht

Tweede Kamer / Actueel / 25 sep. 2019 / 34 woorden

“Steeds worden de boeren neergezet als grote boosdoeners. Ik kan me levendig voorstellen dat onze boeren het spuugzat zijn. Natuurlijk moet óók de landbouw haar steentje bijdragen ...

Goed rentmeesterschap

Wetenschappelijk Instituut / Dossiers / 14 aug. 2017 / 33 woorden

  Rentmeesterschap Rentmeesterschap gaat, in tegenstelling tot het duurzaamheidsideaal, uit van een theocentrisch wereldbeeld. God staat centraal, Hij is de bron van alle goed en heeft in Ad...