U zocht op: Duurzaam, dit leverde 94 resultaten op.


Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 40 woorden

De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen geb...

Aanlandplicht

SGP / Standpunten / 34 woorden

  Vanaf 2019 geldt voor de hele kottervloot de zogenaamde aanlandplicht. Europese regels verplichten onze vissermannen om alle vis die ze vangen aan wal te brengen. Ondermaatse vis en andere onge...

Afval

SGP / Standpunten / 35 woorden

  Een Nederlander gooit ieder jaar ongeveer 235 kilo restafval weg. Helaas zit daar nog veel blik, plastic en papier tussen, allemaal materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Met elkaar ku...

Defensie

SGP / Standpunten / 38 woorden

Zorgen voor de veiligheid van haar burgers is de eerste taak van de overheid. Dat betekent heel concreet: de verdediging van het land tegen vijanden van buitenaf. Dat kan alleen met een sterke krijgsm...

Duurzame energie

SGP / Standpunten / 6 woorden

Zie Energie.

Economie

SGP / Standpunten / 32 woorden

...lant te verliezen. Er moet een wettelijke boeterente komen. Of actie door de mededingingsautoriteit. Overheden moeten zeker op tijd betalen en zich tenminste aan de wettelijke betalingstermijn houden....

Elektrisch rijden

SGP / Standpunten / 33 woorden

Veel (vracht)auto's rijden op benzine of diesel, met bijbehorende emissie van schadelijke stoffen en CO2. Ook hier is verduurzaming geboden. Elektrisch rijden is een van de belangrijkste mogelijkheden...

Energie

SGP / Standpunten / 31 woorden

...komen die energiebesparing stimuleren, grootschalige ‘nul op de meter’-projecten en lease- en leenregelingen voor inzet van duurzame installaties, zoals warmtepompen. Aanleg van warmt...

Energiebesparing

SGP / Standpunten / 37 woorden

Goed rentmeesterschap begint met het besparen van energie. Daar kan nog veel meer aan worden gedaan. Energie die je bespaart hoeft niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat. Het inperken ...

JSF

SGP / Standpunten / 39 woorden

De F-35 heeft de beste papieren om het F-16 gevechtsvliegtuig op te volgen om zo hoog in het geweldsspectrum te kunnen blijven acteren. Voor een Duurzaam veelzijdige en effectieve inzet moet het ...