U zocht op: Duurzaamheid, dit leverde 70 resultaten op.


Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 40 woorden

De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen geb...

Aanlandplicht

SGP / Standpunten / 34 woorden

  Vanaf 2019 geldt voor de hele kottervloot de zogenaamde aanlandplicht. Europese regels verplichten onze vissermannen om alle vis die ze vangen aan wal te brengen. Ondermaatse vis en andere onge...

Afval

SGP / Standpunten / 35 woorden

  Een Nederlander gooit ieder jaar ongeveer 235 kilo restafval weg. Helaas zit daar nog veel blik, plastic en papier tussen, allemaal materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Met elkaar ku...

Duurzame energie

SGP / Standpunten / 6 woorden

Zie Energie.

Economie

SGP / Standpunten / 32 woorden

...lant te verliezen. Er moet een wettelijke boeterente komen. Of actie door de mededingingsautoriteit. Overheden moeten zeker op tijd betalen en zich tenminste aan de wettelijke betalingstermijn houden....

Elektrisch rijden

SGP / Standpunten / 33 woorden

Veel (vracht)auto's rijden op benzine of diesel, met bijbehorende emissie van schadelijke stoffen en CO2. Ook hier is verduurzaming geboden. Elektrisch rijden is een van de belangrijkste mogelijkheden...

Energiebesparing

SGP / Standpunten / 37 woorden

Goed rentmeesterschap begint met het besparen van energie. Daar kan nog veel meer aan worden gedaan. Energie die je bespaart hoeft niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat. Het inperken ...

Duurzaamheidsrace

Tweede Kamer / Actueel / 8 jan. 2015 / 37 woorden

De SGP-Kamerfractie en SGPJ nemen het donderdag 8 januari tegen elkaar op in een Duurzaamheidsrace. De bedoeling is dat het kamerlid Dijkgraaf en een fractiemedewerker het opnemen tegen een jonge...

Aanpak Energietransitie

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 22 sep. 2015 / 35 woorden

...Economische Raad een Nationaal Energieakkoord. Een goed begin, maar hooguit een eerste stap. De transitie naar nieuwe energie heeft een structurele aanpak nodig. Met het oog daarop hebben de WI’...

Niet alle duurzaamheid is rentmeesterschap

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 16 mrt. 2015 / 36 woorden

Als je op 18 maart SGP kiest, dan kies je voor rentmeesterschap. Alle SGP-verkiezingsprogramma’s voor de provinciale staten bombarderen dit woord uit de Bijbel tot een van hun kernwaarden. In&nb...