U zocht op: EU, dit leverde 1634 resultaten op.


Bestuurlijke vernieuwing

SGP / Standpunten / 40 woorden

Goed bestuur gaat niet alleen over de inhoud. Het hangt ook samen met de manier waarop het is georganiseerd. Burgers zijn niet uit op allerlei verniEUwingen van bestuur en raadpleging. Veel belangrijk...

Europese Unie

SGP / Standpunten / 42 woorden

Hervorming De bijna dogmatische ideologie dat de EU één dient te worden en haar invloedssfeer en macht steeds verder uit moet breiden, is bij veel EUropese burgers en ondernemers op haar...

Euthanasie

SGP / Standpunten / 45 woorden

Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven. Dat geldt eens temeer als het gaat om het actief be&EUml;indigen van het leven van hen die moeite hebben h...

Jeugd(gezondheids)zorg

SGP / Standpunten / 42 woorden

Ouders ontlenen meestal veel vrEUgde aan hun kinderen. Maar bij het opgroeien van kinderen doen zich ook allerlei vragen en problemen voor. Dat is eigen aan de opvoeding. We moeten dit niet onnodig ga...

Jeugdwerkloosheid

SGP / Standpunten / 37 woorden

Er moet meer worden gedaan om jongeren aan het werk te krijgen. De uitvoerende instanties dragen er zorg voor dat kwetsbare jongeren meer dan evenredig aan bod komen bij het vervullen van openstaande ...

Milieu

SGP / Standpunten / 39 woorden

Gods schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeesters dienen we daar zorgvuldig mee om te gaan. Hier ligt -letterlijk en figuurlijk- een schone opgave voor ons allemaal. De zorg voor het ...

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

SGP / Standpunten / 43 woorden

Het mooie van de niEUwe Wet maatschappelijke onderstEUning is dat het echt een wet van en voor de samenleving kan zijn. Initiatieven vanuit de gemeenschap zelf, zoals van vrijwilligers, kerken, bedrij...

Asbestsanering

SGP / Standpunten / 34 woorden

  Verwering van asbestdaken en het vrijkomen van asbestdeeltjes kan risico's opleveren voor de volksgezondheid. Het kabinet stuurt daarom aan op een verbod op asbestdaken per 2024. De SGP is voor...

Bankenunie

SGP / Standpunten / 41 woorden

Vanuit EUropa komen allerhande voorstellen voor de voltooiing van de Bankenunie. De SGP heeft weinig vertrouwen in het cre&EUml;ren van een perfecte bankenunie. Er zijn veel fundamentele verschillen t...

Bescherming van het leven

SGP / Standpunten / 45 woorden

Het leven begint al voor de geboorte. Ieder mens is anders dan alle andere mensen die er ooit waren en die er nog zullen zijn. Wie dát op zich in laat werken, wetend dat God hem of haar geschap...