U zocht op: Energie, dit leverde 117 resultaten op.


Energie

SGP / Standpunten / 43 woorden

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Gro...

Energiebesparing

SGP / Standpunten / 45 woorden

...n Energie. Daar kan nog veel meer aan worden gedaan. Energie die je bespaart hoeft niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat. Het inperken van de miljarden kuubs gas die  in de winte...

Kernenergie

SGP / Standpunten / 37 woorden

...derzoek naar de inzet van thorium. Het gebruik van thorium als grondstof is veel minder gevaarlijk dan het huidige gebruik van uranium en levert veel minder radioactief afval op. De veiligheid va...

CO2-uitstoot

SGP / Standpunten / 38 woorden

Gods schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, Energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en...

Duurzame energie

SGP / Standpunten / 8 woorden

Zie Energie.

Elektrisch rijden

SGP / Standpunten / 33 woorden

Veel (vracht)auto's rijden op benzine of diesel, met bijbehorende emissie van schadelijke stoffen en CO2. Ook hier is verduurzaming geboden. Elektrisch rijden is een van de belangrijkste mogelijkheden...

Klimaat

SGP / Standpunten / 40 woorden

...nden op hun handen blijven zitten en bedrijven naar die landen gaan waar de minste regels gelden. Daar wordt niemand beter van. We moeten echter niet doen alsof we even aan de thermostaat van de aarde...

Windmolenparken

SGP / Standpunten / 36 woorden

...ndmolenparken zonder subsidie gebouwd (afgezien van de kosten die Tennet maakt voor de stroomkabels op zee). De SGP vindt verduurzaming van de Energievoorziening belangrijk. Voor de argumenten: zie En...

Bedrijfsleven

SGP / Standpunten / 38 woorden

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder fam...

Defensie

SGP / Standpunten / 37 woorden

...macht. Om het reservistenleger op peil te krijgen, is meer geld nodig. De militaire inlichtingendienst (MIVD) dient voldoende budget en mandaat te krijgen om haar taken goed uit te kunnen voeren. De s...